Home
Research group on children at risk

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskningsprosjekt

Supported Parenting Intervention for Families with Refugee Background

Main content

Foreldreveiledning har allerede vist seg å være et effektivt verktøy for å hjelpe foreldre til å utvikle gode foreldreferdigheter. Veiledningen er satt inn som et obligatorisk kurs for flykninger. I denne studien undersøker vi effekten og erfaringer flykninger har av å delta i De Utrolige Årene eller ICDP.

Prosjektet tilbyr nyankomne flyktninger og minoriteter med barn i alderen 6 – 12 år foreldreveiledning ledet av gruppeledere i kommunale tjenester. Med utgangspunkt i dette fokuserer studien på følgende:

  • Vurdere effekten av gruppebaserte foreldreprogram, når det handler om å redusere foreldres symptomer på stress og barns atferdsproblematikk
  • Vurdere om eventuelle effekter er stabile etter en periode på 12 måneder
  • Vurdere om et tilbakemeldingssytem som brukes i forbindelse med intervensjonen har en fordelaktig betydning for gruppelederne som ivaretar foreldregruppene.
  • Belyse de ulike opplevelsene og utfordringene som flyktningene og etniske minoritetsfamilier i Norge står overfor.

PIRM-studien går over fem år fra 2019 til 2024 og gjennomføres ved hjelp av et mixed methods design, som både involverer randomisert faktorielt forskningsdesign, intervju og observasjoner. 

https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=615150

Les mer