Home
Research Group Images of Knowledge

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Arkiv over tidligere avholdte seminar

Seminarprogram arkiv

Her følger en oversikt over alle tidligere avholdte seminar i forskergruppen

Main content

2014

04.02: H. Laugerud (UiB)
«The Optics of Understanding» (internt tekstseminar)

11.02: J. Ødemark (UiO)
«’Rydninger i jungelen’ – visuell og verbal sporavhengighet i fremstillinger av natur og kultur i Amazonas» (åpent seminar)

18.02: L. Hausken (UiO):
«The media aesthetics of popular brain imaging» (åpent seminar)

11.03: S. Smith (UiB):
«Blinding the painting: Rembrandt's 1628 self-portrait» (internt tekstseminar)

08.04: T. Krigsvoll Haagensen (UiB) og N. Sørensen Vaage (UiB): «Presentasjon av vitenskapsteoretiske innlegg» (internt tekstseminar)

22.04: R. Slaattelid (UiB):
«Mangler tittel?» (internt tekstseminar)

29.04: J. Bakke (UiB):
«Arkadia som vitensbilde: Historiemaleri, vitenskap og visuell tenkning i tidlig nytid» (internt tekstseminar)

 

Tekster til lesegruppe:

• M. CARRUTHERS, The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge, 1990/2008.

• P. ROSSI, Francis Bacon: From Magic to Science, New York, 1968/2009.

Begge bøkene er tilgjengelig som e-bøker.

 

2016

Vår

03.03: R. Slaattelid:
«Visualisering av klimaendringer»

27.04: Post. Doc. Laura Katrine Skinnebach, (Aarhus Universitet):
«Materialitet og para-sensorium. Den senmiddelalderlige bønnebog.» (Gjesteforelesning)

29.04: S. Smith (UiB):
«Project presentation: Understandings of Vision, Blindness and Touch in Early Modern Europe: How the Senses Played a Role in Attaining and Communicating Knowledge in Science, Religion and Art in the late 1500s and early 1600s.»

27.05: J. Bakke og H. Laugerud (UiB):
«Work in progress: Universitetsmuseets naturhistoriske samlinger. Til en bok om UiB.»

30.-31.05: Prøveforelesning/disputas Nora Vaage (UiB)

Se: https://www.uib.no/nye-doktorgrader/98173/bioteknologi-som-kunst

 

Høst

 

02.09: T. Haugland Sørensen (UiB):
«Oversikt - krig og luftperspektiv»

16.09: J. Bakke (UiB):
«Skrift, bilder og historie: Noen eksempler fra det greske kulturområdet fra ca. 700 f.Kr til 700 e.Kr.»

30.09: H. Laugerud (UiB):
«Images of Memory/Memory of Images» A preliminary presentation of a project, and some reflections on Pre-Modern Nordic Memory Studies.

07.10: T. K. Haagensen (UiB):
«Travelling in time – medieval perspectives on contemporary pictures»

21.10: R. Slaattelid (UiB):
«Moral Tuning: Musical metaphors in Adam Smith’s /The Theory of Moral Sentiments»

11.11: J. E. Schnall (UiB):
«Vitensbilete og vitensmetaforar i norrøn litteratur: Forhandlingar mellom bios, techne og logos

 

2017

Vår

10.03. R. Slaattelid:
«Musikk og etikk»

 

15.03: F. Schreck & Prof. Dr. Tobias Bulang, Universität Heidelberg, meisterklasse.
«Science in Medieval Fiction. The Reception of Factual and Learned Literature in Old Icelandic Romance 1300-1550»

22.03: H. Bodin: Gjesteforelesning
«Mötet mellan Sigurd Jorsalafare och den bysantinske kejsaren Alexios I – moderna trans- och remedieringar»

21.04: T. Haugland Sørensen (UiB):
«Den tyske fontenen på Hippodromen- erindring og historisitet.»

28.04: J.W. Flattun (UiB):
«Myter og makt. Propaganda og visuell diskurs»

05.05: T. K. Haagensen (UiB):
«Billedvendingen»

19.05: Samantha Smith (UiB):
«Defining ‘Image’ in Early Modern Europe»
 

Høst

29. 09: R. Slaattelid (UiB)
Leder lese-/diskusjonsseminar «Krisen i humaniora»

27.10: T. Krigsvoll Haagensen (UiB)
«Avhandlingsfremleggelse»

3.11: S. L. Smith (UiB)  
«Avhandlingsfremleggelse»

15. 11: Mattias Ekman, IKOS, (UiO):
«Kunskapsarrangemang i 1600-talets norden» (Gjesteforelesning)

 

2018

Vår

09.02:

Prosjektmøte: «Tekster om tekster om bilder»

16. 2: S. ytre Arne (UiB)

Avhandlingspresentasjon: «Proust and the féerie»

 

9. 3: R. Slaattelid (UiB)
 «Forty Rivers and a Lake» (Artikkelpresentasjon)

 

23. 3: S. Kuhn (UiB)
«Centre and Periphery» (Avhandlingspresentasjon)

 

6. 4: T. Krigsvoll Haagensen (UiB)
Avhandlingspresentasjon

 

12. 3: Liv Hauksen
«Imaging the face in the Biometric Passport» «Gjesteforelesning»

13. 3: Jørgen Bakke (UiB)
Prosjektpresentasjon

 

20. 4: J.W. Flattun (UiB)
«The heirs of Mulmutius: Dragons, Myth, and Propaganda of the early Tudors» «Artikkelpresentasjon)

 

4. 5: S. Smith (UiB)
«Visual Culture in Bologna in the Late 1500s» (Avhandlingspresentasjon)

 

8. 6: J Wubs (UiB)
Prosjektpresentasjon

 

Høst

06.09: J. Ødemark, (UiO)
Gjesteforelesning

07.09
Arbeidsseminar, bokprosjekt

 

12.10: H. Laugerud (UiB)
«The Agencies of Pictures – Animated Images/Images of Animation»

 

02.11: H. Leslie-Jacobsen (UiB)
«Figures of Knowledge - Registers and Diagrammatic Overviews in Norwegian Law Manuscripts»

23.11: S. L. Smith (UiB)
«The Shroud and the Pineapple: The role of images in late sixteenth-century Bologna»

 

7.12: R. Slaattelid (UiB)
SVT's årlige symposium: «Humanities in Practice: Quality, Modes, and Infrastructure»

14.12: J. Tiemann (UiB)
«Húsdrápa og Ragnarsdrápa: Bildebeskrivelser i diktform.»

 

2019

08.02: S. L. Smith (UiB)
«The Shroud (and the Pineapple?)»

 

21.02: «Atlas» Tekst seminar 1
«Ars Oblivionaris» av Carruthers & Ad Herennium

 

22.02: «Atlas» Tekst seminar 2
Image Acts, av Bredekamp

29.03: J. Tiemann (UiB)
«Húsdrápa og Ragnarsdrápa: Bildebeskrivelser i diktform»

 

10.04: D. Denisson, L. Skinnebach, H. Laugerud, og L. Saetveit Miles
«Visions and Visuality in Medieval Culture»
(co-sponsored with Literature and Religion Research Group - LitRel).

 

25.04: «Atlas» Tekst Seminar 3

 

26.04: T. Krigsvoll Haagensen (UiB)
Prosjektpresentasjon

03.05: J.W. Flattun (UiB)
«The Kings’ two Dragons: Mythmaking and Propaganda in Edward IV and Henry VII»

24.05: H. Leslie-Jacobsen (UiB)
«Figures of Knowledge - Registers and Diagrammatic Overviews in Norwegian Law Manuscripts»

07.06: J. Eike Schnall (UiB)
Prosjektpresentasjon

 

Høst

23.08 Planleggingsmøte

27.09 TBA

04.11 TBA

15.11: TBA

22.11

29.11:

06.12: H. Leslie-Jacobsen

13.12: H. Laugerud, & S. Smith

 

2020

Dette året foregikk alle seminarene på Zoom pga. pandemien. 

Vår

03.04: J.W. Flattun (UiB)
«Angel and Sovereign: Royal Coins and Relics of Power in Tudor Mythmaking»

17.04 R. Franco Valle (UiB)
Prosjektfremlegg

24.04: A. Conti (UiB)
«Mapping the everyday in Medieval preaching»

08.05 S. L. Smith (UiB)
«Copies of Images and Relics in 16th century Italy»

15.05: M. Pietraszek (UiB)
Prosjektbeskrivelse

22.05: E. Schnall (UiB)

29.05: K. Reinfjord (UiB)
«Stonemasons and other Actors in an Architectural network of medieval technology - a PhD in progress»

21.08: H. Laugerud, R. Slaattelid, J. Schloon (UiB) 
Bokprosjektseminar: Artikkelfremlegg

28.08: H. Leslie-Jacobsen, S. Ytre-Arna (UiB)
Bokprosjektseminar: Artikkelfremlegg

13.11: S. Bringeland (UiB)
«Sources Revisited. The Case of Geirr Tveitt»

10.12: M. Pietraszek (UiB)
Prosjektfremlegg

2021

12.02: R. Franco Valle (UiB)
«Performing Old Norse poetry in visual art. A comparative perspective with the Islamic world»

26.02: Oppdatering av medlemmers individuelle prosjekter.

12.03: M. L. Pietraszek (UiB)
«Projectpresentasjon»

26.03: S. L. Smith (UiB)
«Early modern sacred history and antiquarianism: A context to the reception of the Holy Shroud in the late 1500s»

16.04: E. Schnall, & bokredaksjonen (UiB).
Writing the Image, Showing the Word: The Agency of Knowledge Production in Texts and Images«An introduction»

14.05: S. Andreas Drechsler (UiB)
«Medieval Art from Bergen»

28.05: E. Schnall (UiB)
Projektpresentasjon.

11.06: K. Reinfjord (UiB)
«Medieval masons and other Craftsmen as actants of Technology– Reading Images of knowledge in an Archaeological Material»