Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Valg

Studentkandidater til fakultetsstyret

Presentasjon av studenter som stiller til valg fra gruppe D til fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet.

Main content

Våren 2021 skal det gjennomføres valg på alle nivå ved UiB. Ved Det juridiske fakultet skal det gjennomføres valg på dekanat og fakultetsstyre. Fra studentene (gruppe D) skal det velges tre representanter og fem vararepresentanter. 

Følgende studenter er kandidater til fakultetsstyret fra gruppe D. 

Matias Tvermyr Holmen

Jeg vil jobbe for å øke studentenes påvirkning på sakene fakultetsstyret arbeider med. Dette vil jeg oppnå gjennom økt informasjon om fakultetsstyrets arbeid, flere studentrettede spørreundersøkelser, og ved å stå tydelig på studentenes sak.

Studentkandidat Matias Tvermyr Holmen
Photo:
Privat

Stine Sofie Frøysa Farstad

Som studentrepresentant ønsker jeg å være en stemme for alle studenter ved fakultetet, med et spesielt fokus på å belyse LHBT+ interesser.

Studentkandidat Stine Sofie Frøysa Farstad
Photo:
Injuria

Gina Sørbye Larsen

Som medlem av fakultetsstyret vil jeg jobbe med å inkludere studentene i sakene som fakultetsstyret skal behandle, slik at studentene i større grad kan komme med innspill før beslutninger tas. I tillegg vil jeg rette fokus mot kvaliteten på det digitale fagtilbudet som gis til oss studenter. 

Studentkandidat Gina Sørbye Larsen
Photo:
Henrik Martiniussen Sylliaas

Magnus Rotevatn

Jeg stiller til valg for å være stemmen til den vanlige studenten på Dragefjellet. Det siste året har smitteverntiltak påvirket studentenes psyke og handlingsrom i stor grad. Min hjertesak er å bekjempe ensomheten på Dragefjellet ved å etablere møteplasser og aktiviteter som kan løfte frem sosialt samhold og faglige diskusjoner. Stemmen min i fakultetsstyret skal være demokratisk forankret i studentenes ønske.

Studentkandidat Magnus Rotevatn
Photo:
Privat

Ihne Selås Johansen

Jeg vil jobbe for et godt læringsmiljø og gode undervisningsmetoder med fokus på studentaktiv læring. Dette blir særlig viktig med den nye studieordningen for å sørge for at ingen av studentene blir "glemt". Jeg vil sørge for et tett samarbeid med JSU for å lytte til studentenes meninger og behov.

Studentkandidat Ihne Selås Johansen
Photo:
Elin Frisch Selås

Mina Bjugn

Som medlem av fakultetsstyret ønsker jeg å ha fokus på at studentene i større grad skal holdes oppdatert på beslutningene som fattes på fakultetet. Med den nye studiereformen til høsten er det viktig at fakultetsstyret jobber for at overgangen skjer knirkefritt og at kvaliteten på fagtilbudet til studentene fortsatt opprettholdes.

Studentkandiat Mina Bjugn
Photo:
Eline Sandnes Fosse

Fredrik Bøhn

Som medlem i styret vil jeg jobbe for en forbedring av det digitale undervisningstilbudet og jobbe for en sømløs overgang mellom dagens studieordning og den nye studieordningen. Jeg ønsker å prioritere at kvaliteten på studiet opprettholdes, selv om gradsforskriften skulle bli opphevet.

Studentkandidat Fredrik Bøhn
Photo:
Selma Kesic

Henriette Oudmayer Simensen

Som studentrepresentant ønsker jeg å være en tydelig stemme for studentene inn mot fakultetsstyret, slik at vi får en trygg overgang med den nye studiereformen som ivaretar studentenes interesser. Derfor vil jeg synliggjøre arbeidet til fakultetsstyret, slik at studentene får kunnskap om, og kjennskap til, hva fakultetsstyret er og gjør.

Studentkandidat Henriette Oudmayer Simensen
Photo:
Fredrik Ruud Johnsen

Vegard Solbakk Fugleseth

I fakultetsstyret vil jeg sørge for at studentenes stemme blir hørt i de sakene som styret behandler. Jeg ønsker særlig å fokusere på å ivareta studentenes mentale helse, og å sikre god kvalitet i undervisningen som tilbys, både fysisk og digitalt.

Studentkandidat Vegard Solbakk Fugleseth
Photo:
Rebekka Salte