Home
Molecular Biology Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Testside

Forskningsgrupper

Next
Et scanning elektron mikroskopibilde av en villtype drosophila melanogaster (bananflue) hode med fokus på fasettøyet
Photo:
Fergal O'Farrell
1/5
Gen ble testet for tendens til å danne svulster når de ble mutert inn i kloner merket med GFP (hvite, høyre paneler) i Drosophila-tarmen (3D venstre panel). Bildet viser panel med sammenligning av villtype mot muterte varianter.
Photo:
Fergal O'Farrell
2/5
Et panel av scanning elektron mikroskopibilder av en villtype drosophila melanogaster (bananflue) hode med fokus på fasettøyet
Photo:
Fergal O'Farrell
3/5
Panel av bilder som viser resultater fra en genetisk screening ved bruk av UAS GAL4-system i Drosophila-vingen.
Photo:
Fergal O'Farrell
4/5
Bilde som viser enkeltcellekloner (i grønt) som overuttrykker Drosophila Ret-proto-onkogenet Stit, generert i malfigian tubuli til en Drosophila-larver (kjerner markert med blått). Celler ble farget med anti-armadillo (rød) for å markere cellegrenser.
Photo:
Fergal O'Farrell
5/5
Previous