Home
Pandemic Centre

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Pandemisenteret deler ut to stipendiatstillinger

Prosjekter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet får to stipendiatstillinger.

Strategisk arbeidsgruppe ved Pandemisenteret
Strategisk arbeidsgruppe ved Pandemisenteret
Photo:
Andrea Magugliani

Main content

Til søknadsfristen 31. mars 2021 kom det inn 7 søknader fordelt på to fakulteter, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (2) og Det medisinske fakultet (5).  Dekanatene ved fakultetene har organisert evaluering av søknadene. Kriteriene for evalueringen er:

  • I hvilken grad er prosjektet relevant, innovativt og nytenkende innen tematikken ”pandemier”?
  • Kvalitet på forskningsmiljøet?
  • Tilknytning til Pandemisenteret?

Dekanatene ved MED og MATNAT har besluttet at følgende to prosjekter tildeles stipendiatstillinger:

Guttorm Allendal, Matematisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Prosjekt: MATHCOM

Esperanza Diaz, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet

Prosjekt: Nobody is safe before everybody is safe. Understanding adherence to and consequences of following recommendations to mitigate COVID-10 pandemic among migrants.