Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NAV-SAKEN | RAPPORT

Overrakte Nav-rapport til arbeidsministeren

Jussprofessor Halvard Haukeland Fredriksen overrakte utredningen om Nav-saken til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, 15. juni. – Mitt tydelige budskap er at vi skal endre loven, sier ministeren.

NAV-rapport
Nav-rapporten (NOU) ble overrakt arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, under et digitalt møte, tirsdag formiddag, 15. juni.
Photo:
UiB/Regjeringen

Main content

– Mitt tydelige budskap er at vi skal endre loven, det var grunnen til at vi satte ned utvalget i fjor. Praktiseringen av de oppholdskravene som saken om feiltolkning av trygdeforordningen dreide seg om, er allerede lagt om. Når lovteksten justeres, vil reglene også bli lettere å forstå, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, i en pressemelding fra regjeringen.no.

Uttalelsen fra Røe Isaksen kom etter at han mottok rapporten (NOU) fra Trygdekoordineringsutvalgets utredning, tirsdag 15. juni. Utvalget var ledet av professor Halvard Haukeland Fredriksen, ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Les: NOU 2021: 8 Trygd over landegrensene her.

Foreslår flere endringer

Utvalget foreslår flere lovendringer, inkludert endringer av oppholdskravene knyttet til sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger.

– Forslagene vil gjøre rettighetene som følger av EØS-avtalen og andre internasjonale avtaler lettere tilgjengelig både for mottakere av trygdeytelser og for juristene som skal anvende loven, sier Haukeland Fredriksen.

Første samlede gjennomgang

Trygdekoordineringsutvalgets utredning gir for første gang en samlet gjennomgang av Norges folkerettslige forpliktelser på trygdeområdet og disses konkrete betydning for norske trygdeytelser.

– Jeg og departementet vil nå studere utvalgets vurderinger og mange forslag grundig, og vi tar sikte på å sende utredningen på høring før sommeren. Høringen vil gi viktige innspill til det videre lovarbeidet i denne saken, sier Røe Isaksen.