Home
Pandemic Centre

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet | Pandemi

UiB-studenter skrev master om kriseledelse mens pandemien herjet

– Det har vært interessant å høre ferske erfaringer fra bedriftsledere under en altoppslukende pandemi, sier masterstudentene i Arbeids- og organisasjonspsykologi ved UiB.

Masterstudenter i arbeids- og organisasjonspsykologi
BLE INSPIRERT AV KRISEN: Masterstudentene Jeanett Svihus (f.v.), Sara Helene Røyland Solberg og Vibeke Dale Oen håper deres forskning på kriseledelse i private virksomheter skal bidra til nyttig kunnskap for ledere.
Photo:
Paul André Sommerfeldt

Main content

Masterstudentene Jeanett Svihus, Sara Helene Røyland Solberg og Vibeke Dale Olen ved UiB leverte nylig sin masteroppgave der de har sett på hvordan ledere i private virksomheter i Bergen og omegn har opplevd møtet med koronapandemien.  

Det var den massive nedstengingen av Norge i fjor vår som motiverte studentene til å finne ut mer om hvordan bedriftsledere klarte å skape mening i en situasjon der pandemien truet overlevelsen.

Særlig private bedrifter fikk merke konsekvensene av nedstengingen og de strenge tiltakene under den første koronabølgen. Svært mange av de ansatte ble permittert og arbeidsledigheten skjøt i været. Situasjonen var usikker med hyppige endringer.

De tre UiB-studentene jobbet derfor ut fra en hypotese om at det på ledelsesnivå sto dårligere til i private virksomheter enn i det offentlige.  

– Det offentlige har at annet sikkerhetsnett for ledere. Vi ønsket å finne ut mer om hvordan ledere i private virksomheter opplevde nedstengingen, hva som skjedde, og hva som er deres erfaringer, sier Sara Helene Røyland Solberg.   

Studentene ønsket særlig å undersøke det følelsesmessige og relasjonelle forholdet mellom ledere og medarbeidere i en krisesituasjon.

Pandemi «på brødskiva»

Å skrive masteroppgave om pandemihåndtering i en pågående pandemi kan naturlig nok by på en del utfordringer. Blant annet måtte studentene gjennomføre alle intervjuene digitalt.   

– Gruppa møttes fysisk én gang, og intervjuene ble gjort i november og januar. Vi tok ikke sjansen på å treffe dem fysisk, sier Jeanett Svihus.

De tre erkjenner at det til tider var krevende å jobbe så tett på pandemien, både fysisk og mentalt.

– Du føler du puster og lever pandemi på alle mulige måter, sier Svihus.

Studentene gjorde kvalitative intervjuer med bedriftsledere ved totalt elleve ulike virksomheter i Bergensområdet.

De hadde i utgangspunktet lite å lene seg på av tidligere forskning.

– Det finnes en del forskning på krisesituasjoner, men en pandemi er altoppslukende og berører alle områder. Det er lite erfaringer fra ulike sektorer på ledernivå.

Vil bidra med kunnskapsformidling

Til tross for at covid 19-pandemien nå er på hell, er forskere og fagfolk samstemte i at vi må forberede oss på nye pandemier i framtiden.

De tre studentene mener det er viktig at bedriftsledere tar lærdom av det de har vært gjennom det siste året, på godt og vondt.

– Ledelse er samspill, og det er kjempeviktig at ledere tenker gjennom hva man skal gjøre neste gang. Mange private organisasjoner er bygget opp av enkeltpersoner, og de har et enormt ansvar, påpeker studentene.

Trekløveret jobber nå med å skrive om masteroppgaven til en fagartikkel som etter planen skal sendes til godkjenning i løpet av høsten. I artikkelen vil konkrete forskningsfunn løftes fram og drøftes. 

– Vi håper våre funn kan bidra til relevant kunnskapsformidling for ledere som kanskje trenger denne læringen. Vi synes det er kjempespennende at det nå skal bli en artikkel, og arbeidet har definitivt gitt oss verdifull kompetanse, avslutter Røyland Solberg.  

Onsdag 27. oktober inviterer Pandemisenteret til en nasjonal konferanse på Bergen offentlige bibliotek. Til konferansen inviteres både studenter og skoleelever til å sende inn sammendrag av sine oppgaver eller studier om koronapandemien.

Les mer om arrangementet og hvordan du kan bidra her: «Neste pandemi kommer – hva gjør vi da?»