Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UiB innsikt

UiB innsikt: Universitetsmuseet: Brobygger mellom fortid og nåtid, mellom akademia og samfunn

Velkommen til Universitetsmuseet i Bergens UiB innsikt-seminar, lørdag 6. november!

Universitetsmuseet i Bergen
Universitetsmuseenes rolle er tema for Universitetsmuseet i Bergen sitt UiB innsikt-arrangement.
Photo:
Adnan Icagic

Main content

Universitetsmuseenes samlinger utgjør en viktig forskningsinfrastruktur nasjonalt og internasjonalt, og bærer på en vesentlig del av norsk kultur- og naturarv.

Universitetsmuseene er viktige fordi kulturarv og naturarven beskrives, utforskes og problematiseres.

Universitetsmuseene er viktige fordi de utgjør en arena forskningskommunikasjon der forskningsresultater gjøres kjent og anvendelige i dialog med samfunnet, og som derfor gjør oss bedre i stand til å møte dagens og morgendagens utfordringer.

I så måte bygger universitetenes museer bro mellom fortid og nåtid, og mellom akademia og samfunn. Universitetsmuseene er derfor i høy grad orientert mot nåtid og fremtid.

Universitetsmuseene er viktige som akademiske institusjoner der kunnskap demokratiseres som utgangspunkt for en kunnskapsbasert offentlig samtale om og kritisk analyse av samfunnsutviklingen.

Arrangør: Universitetsmuseet i Bergen og UiB innsikt.

Mer informasjon om arrangementet og lenke til sendingen på Youtube kommer.