Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UiB innsikt

UiB innsikt: Det Hanseatiske kontor i Bergen – En rettshistorie

Velkommen til Det juridiske fakultets UiB innsikt-seminar, lørdag 11. desember!

UiB innsikt: Det Hanseatiske kontor i Bergen: En rettshistorie
Hanseatisk rett er tema for Det juridiske fakultetets UiB innsikt-arrangement.
Photo:
UBB: ubb-bs-ok-15233_md

Main content

Vi ønsker velkommen til denne høstens aller siste UiB innsikt-arrangement, og det siste i rekken som feirer UiBs 75-årsjubileum.

På grunn av smittesituasjonen i Bergen, vil dette arrangementet gå uten fysisk publikum i salen. Du kan følge arrangementet på Youtube her: https://youtu.be/-CeEay8j2Do

Send oss gjerne spørsmål til panelet på Youtube, så skal vi forsøke å ta de med på slutten av arrangementet. 

Denne lørdagen er det Det juridiske fakultet som inviterer til Universitetsaulaen, og vi skal snakke om Det Hanseatiske kontor i Bergen.

I dag kjenner vi Bryggen som en turistattraksjon og merkevare for Bergen. Bryggen og det hanseatiske kontoret har vært et bindeledd mellom ulike kulturer og en inngangsport for idéer og kulturelle strømninger i flere hundre år. Da Bryggen i 1979 ble oppført på UNESCOs liste over verdenskulturarv, var begrunnelsen at den representerer minnet om en tapt handelskultur. Det som er mindre kjent er at også den intellektuelle kulturarven fortjener vern. 

I Bergen har professor i historie Geir Atle Ersland og professor i rettshistorie Søren Koch startet et internasjonalt og tverrfaglig samarbeid. Her står Archiv der Hansestadt Lübeck sentralt, fordi Det hanseatiske Kontoret i Bergens arkiv er oppbevart der. Arkivet har, etter forslag fra Ersland (2015), innstilt rettsprotokollene fra Det hanseatisk kontoret, til å føres opp på UNESCOs liste over verdens arkivarv (Menomry of the World). Forskere fra det juridiske og humanistiske fakultet har tatt initiativ til å digitalisere protokollene og gjøre dem tilgjengelig for publikum, og byarkivet i Lübeck har alt digitalisert de fleste protokollene. 

Protokollen er ikke blitt benyttet i forskning tidligere, og vil bidra til nye perspektiver på handel og ikke minst kulturelt utbytte og interaksjon. Uten forskning forblir dette materialet utilgjengelig for folk flest. 

Med JUSS og HUMAORIA-forskning som utgangspunkt har vi startet en forskningsreise gjennom hele Europa for å kartlegge og utforske historie og strukturer i Europas første overnasjonale handelsnettverk. Det har vist seg at rettsprotokollene representerer en omfattende dokumentasjon til kontorets domstol, og at det har eksistert tilsvarende ved de hanseatiske kontorene i Brügge og London, trolig også i Novgorod. Materialet fra Bergen gir dermed et perspektiv også på største internasjonale handelsnettverket i Nord-Europa fra middelalderen og i hundreårene etter. Protokollene er videre en enestående kilde til det bergenske samfunn, og gir enestående blikk på forholdet mellom hanseatene og den lokale befolkningen og styremaktene, og de er en uvurderlig kilde til en rik intellektuell og kulturell utveksling og gjensidig påvirkning. 

Gjenoppdagelsen av disse protokollene kan sies å være en milepel og et av de mest spennende funn på dette området på lang tid, og viser betydningen av DIGITAL HUMANITIES så vel som tverrfaglig og interkulturell forskningssamarbeid der rettsvitenskap har en avgjørende rolle. 

Professor Sören Koch innleder debatten med en oppdagelseshistorie: en vitenskapelig reise som førte oss inn i et nytt forskningsfelt og en ny dimensjon av hanseatisk forskning, nemlig kontorenes rettshistorie. 

I panelet:
Professor Søren Koch, Det juridiske fakultet, UiB
Professor Geir Atle Ersland, Det humanistiske fakultet, UiB
Professor Jørn Ø. Sunde, Det juridiske fakultet, UiO
Elisabeth Bjørsvik, direktør ved Det Hanseatiske Museet

Ordstyrer: 
Kim E. Andreassen

Arrangør: Det juridiske fakultet og UiB innsikt.