Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Masterpresentasjon GEO

Masterpresentasjon: Ferdinand Mayer-Ullmann

Ferdinand Mayer-Ullmann presenterer torsdag 23. september 2021 sitt masterprosjekt

Main content

KUNNGJØRING Masterpresentasjon ved Institutt for geovitenskap i august

23. september får vi masterpresentasjon fra Ferdinand Mayer-Ullmann som nylig har levert sin masteroppgave.

Ferdinand vil presentere prosjektet:
«The topographic evolution of post-Caledonian landscapes in the inner Nordfjord, SW-Norway | New insights from AFT dating and thermal history modelling»

Veiledere:

Professor Joachim Jacobs, Institutt for geovitenskap, UiB (hovedveileder)
Dr. Hallgeir Sirevaag, Institutt for geovitenskap, UiB
 

Sensorkomite:

Dr. Anna Ksienzyk, NGU
Førsteamanuensis Christian H. Eide, Institutt for geovitenskap, UiB

 

Dato for presentasjon: 23.09.2021 kl. 13:15, zoom
Presentasjonen foregår digitalt på zoom - lenke til møtet fås ved henvendelse til studieveileder@geo.uib.no

 

Velkommen!