Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Arrangement

Paneldebatt: Har laksenæringen blitt for mektig?

Da oppdrettslaksen ble satt ut i naturen, begynte store ting å skje. Hva skjedde med forskerne som roper varsku, med dyrevelferden, føre var-prinsippet og skattepolitikken når myndighetene ønsker vekst? Hva er veien videre? Studentersamfunnet i Bergen og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB tar debatten.

nye fisken
Photo:
Spartacus forlag

Main content

"Gapet mellom det forskerne vet og det befolkningen vet har aldri vært større"

"Finner du noe negativt om laksen må du være sterk"

Sitatene er hentet fra den nye boken til journalistene Simen Sætre og Kjetil Østli, som forteller om de utilsiktede konsekvensene av industrieventyret oppdrettslaks. 

Boken «Den nye fisken» hvor forfatterne tar for seg laksenæringens historie, på godt og vondt.

Laksenæringen er i dag en av Norges største og raskest voksende næringer. Noen kaller fisken den nye oljen og vil at næringen skal fortsette å vokse. Andre mener næringen kan ha negativ effekt på miljø og natur og at vi skal være forsiktige med å utvide.

Spørsmålene når det gjelder veien videre for laksenæringen er mange. De spenner om alt fra miljø til sosial rettferdighet. Hvordan skal man ikke belaste miljøet for mye? Hvordan skal rikdommen fra laksen fordeles? Hvordan skal man sikre at avgjørelser tas på bakgrunn av upartisk forskning?

Hva skjer med vår felles forståelse av fakta – og muligheten for en sunn debatt – hvis oppdragsforskning vinkles tendensiøst?

28. oktober kjører samfunnet debatt!

Vi får besøk av forfatterne som presenterer noen funn og tar debatten med et panel med representanter fra næringen, forskningsmiljøer, forvaltningen og politikk:

  • Simen Sætre, forfatter. Har skrevet fem bøker. Nominert til Brageprisen i 2006. Tidligere journalist i Morgenbladet.
  • Kjetil Østli, journalist og Bragepris-vinnende forfatter. Redaktør i Harvest Magazine.
  • Øyvind Fiksen, marin dekan og professor i biovitenskap ved Universitetet i Bergen.
  • Ellen Sofie Grefsrud, forsker og prosjektansvarlig for den årlige risikovurderingen av miljøeffekter og dyrevelferd i norsk fiskeoppdrett ved Havforskningsinstituttet.
  • Ole Troland, rådgiver, havbruk, Sjømat Norge.

 

THE NEW FISH By Simen Sætre & Kjetil Østli #digitalauthorsfromnorway

Omtaler

«Den nye fisken er historia om korleis norske styresmakter, forvaltning, forsking og politikk gløymde rollefordelinga og på ein særs uheldig måte blei samanfiltra i arbeidet med å fremje interessene til oppdrettsindustrien. Nærast koste kva det koste må, og med lite omsyn til andre interesser, som miljø, økosystem, dyrs velferd – og kanskje folks helse. ... Det blir ei vikitig oppgåve for den nye regjeringa å ta tilbake demokratisk kontroll over politikken rundt fjordar og oppdrett.»

Morten A. Strøksnes, DAG OG TID

«Underholdende innblikk i et industrieventyr, men dessverre like nedslående som å miste en storlaks.»

Bård Tufte Johansen, komiker og laksefisker

«Jeg er vilt begeistret. Denne boken vil bli lagt merke til»

Kjersti Sandvik, mangeårig fiskerijournalist og forfatter av Under overflaten