Home
Faculty of Social Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Frie studiepoeng

Åpne emner ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Frie studiepoeng gir uante muligheter! Her finner du oversikt over emner som er åpne for studenter fra andre studieprogrammer høsten 2023

Main content

Frie studiepoeng gir deg mulighet til å gi studiet faglig bredde og å utforske et nytt interessefelt som kan bli en viktig tilleggskompetanse i vidre studier og arbeidsliv.

Hvis du har spørsmål om valg av frie studiepoeng kan du ta kontakt med ein studieveileder for veiledning.

Sosiologisk institutt

Sosiologien handler om å forstå korleis menneska vert forma av samfunnsforhold, samstundes som dei sjølve kan endra desse vilkåra gjennom handlingane sine.

SOS100A - Innføring i sosiologi med fordypningstema
SOS100B - Innføring i sosiologi
MET102 - Samfunnsvitenskapelig metode
SOS103 - Samfunnsstrukturer i endring
SOS105 - Arbeid under kapitalismen
SOS113 - Velferd og ulikhet
SOS119 - Global Cities: An Introduction to Urban Sociology for the 21st Century
SOS202 - Bacheloroppgave i sosiologi

Institutt for politikk og forvaltning

Politikk og forvaltning er eit fag innen statsvitskapen som tar for seg samfunnet sin politiske organisering og styringsformer, korleis grunnlaget deira vert utvikla og endra, og kva slags konsekvensar dette har.

GOV100 - Innføring i politikk og forvaltning
GOV101 - Organisasjonsteori
GOV103 - Norsk politikk
GOV107 - EU og internasjonale organisasjoner

Institutt for sammenliknende politikk

Samanliknande politikk er eit fag innen statsvitskapen som gir deg innsikt i politiske system i andre land og i deira politiske historie

EUR101 - Innføring i europeisk historie og politikk
SAMPOL100 - Innføring i sammenliknende politikk
SAMPOL103 - Politiske ideologier
SAMPOL115 - Democracy and Democratization
SAMPOL120 - Scandinavian Politics and Government
SAMPOL223 - Democratic Transformations in Europe: Trends and Implications
SAMPOL230 - Party Politics in Europe and Beyond
SAMPOL234 - Youth and Politics
SAMPOL235 - The Politics and Global Governance of International Protection
SAMPOL270 - American Government and Politics
SAMPOL260 - Bacheloroppgave i sammenliknende politikk

Institutt for økonomi

Samfunnsøkonomi handlar om korleis individ, bedrifter, styresmakter og nasjonar tar beslutningar om bruk og fordeling av samfunnets ressursar.

ECON100 - Innføring i samfunnsøkonomi
ECON115 - Utviklingsøkonomi I
ECON116 - Miljø- og ressursøkonomi
ECON140 - Matematikk for økonomer
ECON210 - Velferd og økonomisk politikk
ECON220 - Velferdsstatens økonomi
ECON230 - Internasjonal makroøkonomi
ECON243 - Videregående matematikk og optimering
ECON260 - Næringsøkonomi og konkurransepolitikk

Institutt for informasjons- og medievitenskap

For deg som har lyst å lære å programmere, eller er interessert i mediebruk, mediepåverknad og forholdet mellom publikum og medieinnhald.

DIGI114 - Grunnkunnskap om Kunstig Intelligens
DIGI115 - Data og demokrati
DIGI117 - Språkteknologi

DATA150 - Datasett
DATA160 - Datahenting

AIKI100 - Innføring i kunstig intelligens
AIKI210 - Etikk i kunstig intelligens

INFO100 - Innføring i informasjonsvitenskap
INFO125 - Datahåndtering
INFO162 - Innføring i HCI
INFO180 - Metoder i kunstig intelligens
INFO207 - Sosial nettverksteori
INFO212 - Systemutvikling
INFO282 - Knowledge Representation and Reasoning
KOGVIT101 - Introduction to the Cognitive Sciences

MEVI101 - Medier: Institusjoner og bransjeforståelse
MEVI103 - Film, TV og visuell kultur: Fortolkning og analyse
MEVI203 - Medieretorikk
MEVI222 - Mediebruk: Identitet og samfunn
MEVI224 - Medieteknologi og samfunn

Institutt for sosialantropologi

Sosialantropologi handlar om det kulturelle mangfoldet blant mennesker verden over og de sosiale prosessene som utfolder seg i dette mangfoldet.

SANT100 - Invitasjon til sosialantropologi
SANT104 - Kultur, mening og kommunikasjon
SANT105 - Politikk, makt og motstand
SANT150 - Akademisk skriving, metode og teori: antropologiske tilnærminger
SANT280-16 - The Frontier of Anthropological Research: Times of War. Cultural and Symbolic Landscapes in Contemporary Eastern Europe
SANT285-8 - Current Anthropological Research: Anthropology of Displacement
SANT285-9 - Current Anthropological Research: Sensory Worlds Across Times and Cultures
SANT285-10 - Current Anthropological Research: New Technologies and the Future of the Human

Institutt for geografi

Geografi er studiet av samspillet mellom miljø, natur og samfunn.

GEO100 - Introduksjon til geografi: Globale utfordringer og lokale svar
GEO113 - Klima, oseanografi og biogeografi
GEO125 - Økonomisk globalisering, produksjonssystemer og miljø
GEO131 - Mat, miljø og bærekraftig utvikling
GEO215 - Geografiske informasjonssystemer: Teori og praksis
GEO217 - Hydrologi, grunnvatn og geofarar
GEO281 - Miljøforvaltning og planlegging

Systemdynamikk

GEO-SD302 - Fundamentals of Dynamic Social Systems
GEO-SD330 - Natural Resources Management