Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Prøveforelesning

Prøveforelesning: Guri Lindblad

Guri Lindblad prøveforeleser for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med temaet ”Beregningsgrunnlaget for merverdiavgift, med særlig vekt på tilfeller hvor selvstendige ytelser omsettes samlet»

Main content

Prøveforelesningen vil bli holdt fysisk i Seminarrom 1 i Jussbygget og er åpen for alle interesserte.