Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Videreutdanning for lærere på trinn 8-11

Naturfag 1 skoleåret 2022-2023

Kurset er tett knytt til eigen praksis, didaktikk og klasserom. Forskarar fra UiB gir fagforelesningar, i første semester om evolusjon, biodiversitet, berekraft og molekylærbiologi. I vårsemesteret er emna kjemi og helse. Du arbeidar saman med kollegaer om å utvikle god naturfagundervisning innafor emna kvart semester.

collage med kursbilder ute/inne
Photo:
Skolelaboratoriet

Main content

Vidarutdanningskursene kombinerer fag og didaktikk, og er nært knyttet til klasserommet. Du arbeider i grupper som sammen utvikler god naturfagundervisning ut fra de temaene som tas opp på samlingene. Det er tre samlinger hvert semester, i tillegg er det en time videoseminar hver uke. 

Innhold

Høsten 2021: Biologi. Tema som blir undervist er biologisk mangfold, evolusjon, feltarbeid, molekylærbiologi og bioteknologi. En av samlingene har spesielt fokus på det tverrfaglige emnet bærekraftig utvikling.

Våren 2022: Kjemi. Tema som blir undervist er grunnleggende kjemi, stoffer og egenskaper, periodesystemet, reaksjoner, bindinger og organisk kjemi. En av samlingene har spesielt fokus på det tverrfaglige emnet folkehelse og livsmestring. 

Samlinger 

Alle samlinger er lagt til onsdag og torsdag. Årets første samling går over tre dager, de andre samlingene går over to dager. Det er obligatorisk deltakelse på 80% av samlingene.

23., 24. og 25. augustEvolusjon og biologisk mangfold
28. og 29. septemberBærekraftig utvikling
2. og 3. novemberMolekylærbiologi og bioteknologi

Eksamen i høstsemesteret blir i uke 49. 

11. og 12. januarGenerell kjemi
8. og 9. marsOrganisk kjemi
12. og 13. aprilFolkehelse og livsmestring

Eksamen i vårsemesteret blir i uke 23.

Videoseminar hver uke

Torsdager kl. 13-14 møtes vi til videoseminar. Der tar vi opp utvalgte tema innen fag og didaktikk, med forelesninger og diskusjoner. Du finner oversikt over videoseminarene i timeplan for høstsemesteret og timeplan for vårsemesteret.

Gruppesamarbeid

Gruppene har vanligvis tre deltakere. Du blir tildelt en gruppe når du starter studiet, og vi prøver å sette sammen gruppene slik at du samarbeider med andre som har samme type undervisning som deg. Dere leverer oppgaver sammen, og tar muntlig eksamen sammen.

Oppgaver knyttet til egen praksis

Etter hver samling leverer gruppen en oppgave knyttet til temaet for samlingen. I gruppen drøfter dere hensikt, organisering og faglig siktemål med undervisningsemnet, og skriver en oppgave der dere utformer undervisning. Som regel vil det være naturlig å prøve ut hele eller deler av undervisningen, og diskutere erfaringene. Resultatet blir en oppgave og gjerne annen dokumentasjon, som er egnet til deling med deltakerne på kurset. En av de tre oppgavene i semesteret blir fagfellevurdert av en annen gruppe på kurset. Oppgavene danner grunnlag for eksamenssamtalen. 

Pensum

Vi har valgt en del felles litteratur, i tillegg kan du selv velge bøker du vil fordype deg i.

Felles litteratur i høstsemesteret:

  • Biologi for lærere gir deg basiskunnskaper for høstsemesteret. Vi har valgt ut kapittel 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 og 16 som fellespensum.
  • Biologididaktikk for lærere har samme forfattere som biologiboken, vi har valgt ut kapittel 3, 6, 7, 8, 9 og 12.

Felles litteratur i vårsemesteret:

Vil bli lagt ut i høst.

Selvvalgt litteratur:

Du plukker selv bøker du har lyst til å lese. Vi har laget en liste med forslag, det er også mulig å få godkjent andre bøker som du ønsker å fordype deg i. 

Eksamen

Vår eksamen er muntlig, med bestått/ikke bestått som karakterskala. Grunnlaget for eksamen er pensum, foredrag og ressurser fra samlingene, og oppgavene som er levert gjennom semesteret. Du tar eksamen sammen med gruppen din, som en felles samtale. En vanlig eksamenssamtale varer i en time. Sensor, eksaminator og gruppen er til stede. Samtalen vil dreise seg om arbeidet gruppen har gjort i semesteret, med å knytte sammen fagstoff, didaktisk teori og egen praksis.