Home
Oral Health

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Søvnforstyrrelse

Apnéskinner for å behandle obstruktiv søvnapné

Professor Anders Johansson, Professor Morten Berge. PhD: Ulrik Leidland Opsahl, Kjersti Gjerde

Main content

Bakgrunn: Obstruktiv søvnapné (OSA) karakteriseres av gjentakende pustestopp og redusert oksygenmetning under søvn, og er assosiert med flere komorbide sykdommer som hjerte/kar, diabetes, astma og prematur død. Samtidig er OSA assosiert med subjektive symptomer som dagtidstrøtthet, hodepine, redusert dagtidsfunksjon og redusert kognitiv funksjon.

I dag er CPAP førstevalget ved behandling av OSA. Behandling med kontinuerlig positivt luftveisovertrykk (CPAP) har vist god objektiv behandlingseffekt, men moderat behandlingsetterlevelse. Apnéskinner fungerer i dag som behandlingsalternativet for pasienter som ikke klarer å bruke CPAP-behandling. Generelt sett så er det vist god objektiv behandlingseffekt av OSA med apnéskinner, men noe svakere effekt sammenliknet med CPAP. Samtidig er det rapportert god bedre behandlingsetterlevelse sammenliknet med CPAP.

Tidligere har det ikke vært mulig å måle etterlevelse med apnéskinner objektivt, men dette vil være viktig for å kunne sammenlikne apnéskinner med CPAP. Samtidig vil det være viktig å forsøke å øke behandlingseffekt med apnéskinner, og forsøke å identifisere pasienter som responderer og ikke responderer på behandling med apnéskinner før behandlingen, slik at de raskere får god behandling av sin OSA. Dette er forskningsspørsmål som forskningsgruppen jobber med.

Forskningsprosjekter:

-       Objektiv måling av behandlingsetterlevelse med apnéskinner – Kjersti Gjerde, Morten Berge, Sverre Lehmann, Anders Johansson

-       Akustisk pharyngometri for å forbedre behandling av obstruktiv søvnapné med apnéskinner – Ulrik Leidland Opsahl, Morten Berge, Sverre Lehmann, Bjørn Bjorvatn, Anders Johansson