Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Saksbehandlingskurs i ePhorte

Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul C

Seksjon for dokumentasjonsforvaltning holder jevnlige opplæringskurs i ePhorte. ePhorteopplæringen er delt opp i to 3 timers moduler, modul A, modul B som bygger videre på det man har lært i modul A, og modul C for viderekomne saksbehandlere.

Main content

Målet med kursene er å gi en grunnleggende innføring i UiB sitt saksbehandlingsverktøy, ePhorte. Etter modul A og modul B skal du vite hvordan det fullelektroniske saksbehandlingsverktøyet ePhorte brukes til å opprette utgående brev og interne notater, få disse godkjent av din leder før de sendes, motta kopier og besvare brev og notater du selv har mottatt. Modul C er rettet mot viderekomne saksbehandlere i ePhorte som er godt kjent med sine arbeidsoppgaver.

Vi går igjennom funksjoner og søk:

  • Gjennomgang av ulike funksjoner
    • - på journalpostnivå.
    • - på saksnivå.

 

  • Søk i ePhorte
    • Opplæring i hvordan vi søker frem ulike saker og journalposter i ePhorte.