Home
University of Bergen Library

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Akademisk lunsj

Akademisk lunsj: Hvorfor trenger vi mening i livet? Om eksistensiell psykologi.

Mennesker er meningssøkere. Vi trenger å oppleve at det vi gjør har en hensikt. Behøver et meningsfullt liv å være lykkelig? Ikke dersom vi tolker lykke som behag.

Portrettbilde
Photo:
UiB

Main content

I et meningsfullt liv vil du ofte måtte prioritere andre verdier enn lyst og behag. Alt som gir opplevelse av hensikt, vil også koste usikkerhet og smerte. Å etablere et vennskap eller parforhold, å gå i gang med en utdanning, jobb, kreativt eller praktisk prosjekt, å ha et husdyr, og ikke minst, å få barn – det vil koste deg strev, bekymringer og sorger. I tillegg til både gledefulle stunder og den varige og dype gleden som ligger i fornemmelsen av å ha et meningsfullt liv. Ut fra den eksistensielle psykologiens, vil det å leve meningsfullt innebærer å kaste seg aktivt og engasjert ut i det sammensurium av fest, hverdag og katastrofe som tilværelsen innebærer. Hvorfor er vi slik? Hvordan skaper mennesker mening?

Ifølge den eksistensielle psykologien er det evnen til å skape mening som gjør det mulig for oss å forholde oss til grunnvilkårene i menneskelivet. Disse grunnvilkårene har alltid både en mørk og en lys side. Å bli oppmerksom på at du en gang skal dø, forteller deg også noe viktig om hva dødens motsetning – livet – er. Store livsvalg, og brudd med det vante og trygge, kan vekke angst og trang til å trekke deg vekk. Men det kan også fylle deg med følelse av handlekraft, styrke og retning. Den eksistensielle psykologien utforsker på en gang livets tragiske dimensjon, og betingelsene for sann menneskelig vekst.

Per-Einar Binder er professor og spesialist i klinisk psykologi ved Psykologisk fakultet, UiB.

Akademisk lunsj er et samarbeid med Universitetsbiblioteket, Bergen Offentlige Bibliotek, NHH og HVL.