Home
University of Bergen Library

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Akademisk lunsj

Hva oppfattes som en rettferdig fordeling av inntekt?

Hva oppfattes som en rettferdig fordeling av inntekt? Og hvor problematisk oppleves et eventuelt effektivitetstap ved omfordeling?

Portrettbilde
Photo:
NHH

Main content

For å undersøke disse spørsmålene lot et team forskere fra FAIR representative utvalg i USA og Norge bestemme faktisk inntektsfordeling for to arbeidstakere som hadde gjort en jobb. De to arbeidstakerne hadde ukjent nasjonalitet.

I tillegg til å diskutere hva som får borgere i Norge og USA til å akseptere ulikhet, presenterer Nina Serdarevic resultater fra en ny studie som spør om politikernes syn på inntektsulikhet representerer borgernes? Sammen med et team forskere undersøker hun hva representanter i Norge og USA oppfatter en rettferdig fordeling av inntekt. Hun vil sette eksperimentene i sammenheng med observert inntektsulikhet i Norge og USA.

Nina Serdarevic er adferdsøkonom og ansatt som forsker ved FAIR Insight Team, Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) og er tilknyttet FAIR - Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality ved NHH.

Akademisk lunsj er et samarbeid med Universitetsbiblioteket, Bergen Offentlige Bibliotek, NHH og HVL.