Home
University of Bergen Library

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Akademisk lunsj

Kvinner og karriere

Forskning tyder på at kvinner i større grad enn menn faller av på veien mot lederstillinger – lekkasjen begynner allerede tidlig i karrieren, og forsterkes ytterligere når kvinner får barn. Foredraget vil diskutere mulige årsaker til at menn og kvinner har ulike karrierer, samt tiltak som kan bidra til å motvirke lekkasjen.

Portrettbilde
Photo:
NHH

Main content

Foredrag med professor ved NHH Sissel Jensen.

Norge er et av verdens mest likestilte land, og kjønnsforskjellene i arbeidsmarkedet er vesentlig lavere i dag enn for noen ti-år siden. I løpet av 1980 og 1990-tallet ble kjønnsforskjellene i utdanning reversert, arbeidsmarkedsdeltakelsen blant kvinner økte og flere kvinner jobbet fulltid fremfor deltid. Alt dette bidro til en vesentlig reduksjon i lønnsgapet mellom kvinner og menn.

Framgangen ser imidlertid ut til å ha stagnert etter årtusenskiftet og stagnasjonen er spesielt fremtredende blant dem som tjener mest, altså på toppen av næringslivet. Det er her vi ser de største forskjellene, men bildet er også sammensatt; kjønnsforskjellen i toppinntekter er for eksempel vesentlig større for siviløkonomer enn for sivilingeniører, og større innen finans og blant ledere enn blant leger og ingeniører.

Analyser på norske data viser at noe av lønnsgapet kan forklares ved at menn og kvinner tar ulik utdanning og ulike yrkesvalg. Det forklarer imidlertid på langt nær hele lønnsgapet. Lønnsgapet er også resultat av at menn og kvinner har ulike karrierer, selv med samme utdanning og innen samme yrke. Så selv om lønnsforskjellene i dag er lavere enn tidligere, er det stadig er vanskeligere å peke på årsakene til forskjellene.

Årsakene er nok sammensatte, men forskning tyder på at kvinner i større grad enn menn faller av på veien mot lederstillinger – lekkasjen begynner allerede tidlig i karrieren, og forsterkes ytterligere når kvinner får barn. Foredraget vil diskutere mulige årsaker til at menn og kvinner har ulike karrierer, samt tiltak som kan bidra til å motvirke lekkasjen.

Akademisk lunsj er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, NHH, HVL og Bergen Offentlige Bibliotek.