Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Møte

Innspillsmøte for ny UiB-strategi

UiB skal lage ny universitetsstrategi for perioden 2023 - 30. Alle ansatte og studenter inviteres nå til å komme med sine innspill.

Universitetsmuseet på Museplassen 3 i Bergen
UiB skal utarbeide ny strategi for perioden 2023-2030.
Photo:
Sandra Jecmenica, UiB

Main content

Universitetets strategi utløper i 2022 og nå starter arbeidet med utforming av en ny strategi.

Underveis i strategiprosessen vil det bli tatt initiativ til flere tiltak for ansatte i organisasjonens deltakelse og innspill i strategiprosessen.

Vi starter først med innspillsmøte fredag 25. mars klokken 12.15 til 14.15, i Auditorium 1 i Jussbygget.

Her vil det bli innledninger ved professor Nele Meckler, postdoktor John Magnus Ragnhildson Dahl, administrasjonssjef Jorunn Skei, samt fra student Marit Moen Fjeld.

Møtet ledes av rektor Margareth Hagen.

Det vil bli mulighet til å stille spørsmål.

Trykk her for å melde deg på innspillsmøtet.