Home
Pandemic Centre

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Arrangement

Pandemifrokost #7

Kom på Pandemifrokost og hør spennende innlegg om forskjeller mellom koronahåndteringen i Norge og Sverige og gamingvaner blant ungdom under nedstengingen.

Pandemifrokost #7
Photo:
Pandemisenteret

Main content

Pandemisenteret inviterer til Pandemifrokost på Christie café fredag 22. april kl 08.30.

Klikk HER for påmelding. 

Denne gangen får vi besøk av professor emeritus Per Lægreid fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og førstemanuensis Ellen Merethe Melingen Haug fra Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) ved Det psykologiske fakultet

Lægreid vil ta for seg krisehåndteringen i Norge og Sverige under covid 19-pandemien. Han vil stille spørsmål rundt hvilke kriterier man har brukt for å vurdere om krisehåndteringen har vært vellykket og komme med forslag til hvordan skille mellom ulike kriterier. 

Han vil i tillegg drøfte spørsmålet "Hvordan kan det ha seg at to så like land har hatt så forskjellige krisehåndteringsstrategier for den samme pandemien?"  

Ellen Merethe Melingen Haug vil legge fram aktuelle funn fra et forskningsprosjekt om ungdom, gaming og inaktivitet under pandemien. Forskerne har undersøkt i hvilken grad endring av gamingvaner under nedstengingen har ført til mer inaktivitet blant unge. Dette er en av studiene som er kommet ut fra prosjektet "Bergen i endring", som er et samarbeid mellom UiB, Bergen kommune, FHI og Vestland fylkeskommune. 

Etter innleggene blir det satt av litt tid til løs prat og mingling. Velkommen!