Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Arrangement

Ukraina – krigsforbrytelsene og flyktningene

Møt jussekspertene Sofie Høgestøl, Terje Einarsen og Johan Giertsen m.fl. i debatt om krigen i Ukraina.

Ukraina flagg
Photo:
Unsplash

Main content

Kl 12.00  Velkommen ved dekan Karl Harald Søvig (UiB)
Kl 12.05  Bakteppet for krigen ved førsteamanuensis Liliia Oprysk (UiB)

Kl 12.20  Ukraina-konflikten i lys av krigens folkerett

Professor Knut Einar Skodvin (UiB) i samtale med professor Johan Giertsen (UiB)

Kl 12.30  Hvordan kan Russland stilles til ansvar for krigshandlingene?

Paneldebatt med Professor Terje Einarsen (UiB), førsteamanuensis Sofie Høgestøl (UiO) og stipendiat Henrik Jorem (UiB)

Ordstyrer: professor Hans Fredrik Marthinussen (UiB)

Kl 13.00  Spørsmål. Ordstyrer: professor Johan Giertsen (UiB)
Kl 13.10  Pause

Kl 13.20  Hvilke rettigheter og plikter har flyktninger fra Ukraina i Norge – på kort og lang sikt?

Innledninger ved Professor Terje Einarsen (UiB) og postdoktor Jessica Schultz (UiB)

Kl 13.45  Spørsmål og debatt. Ordstyrer: prodekan Ragna Aarli (UiB)

Kl 14.00  Slutt

 

Arrangementet blir streamet og er åpent for alle.