Home
Pandemic Centre

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Arrangement

Pandemifrokost #8

Kom på semesterets siste Pandemifrokost og hør spennende innlegg om personvern og digital smittesporing samt erfaringer fra den omfattende covid-testingen i Bergen.

Pandemifrokost #8
Photo:
Pandemisenteret

Main content

Pandemisenteret inviterer til semesterets siste pandemifrokost på Christie café. Påmelding her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12557003  

Vi runder av vårens frokost-serie med førsteamanuensis Kjetil Rommetveit fra Senter for vitenskapsteori og professor Tore Elling Ulvestad fra Klinisk institutt 2

Rommetveit vil presentere forskningsprosjektetet CoPol, som handler om politiske, juridiske og sosiale dimensjoner knyttet til digital smittesporing av Covid-19. Han vil fortelle om de to appene Smittestopp 1 og 2, og hva som skjedde da den ene feilet og den andre ble innført. Han vil også legge vekt på EUs personvernregler (GDPR), og roller spilt av internasjonal digital infrastruktur i nasjonal politikk-utforming.  

Tore Elling Ulvestad vil snakke om den omfattende covid-testingen under pandemien. Han er avdelingssjef ved Mikrobiologisk avdeling på Haukeland og har vært med på å teste store deler av Bergens befolkning. Ulvestad vil i tillegg komme inn på usikkerheten knyttet til matematiske modelleringer og hvordan testresultater er med på å legge det empiriske grunnlaget for slike modelleringer. 

Det blir åpnet for spørsmål og diskusjon i etterkant av foredragene. Velkommen!