Home
Centre for Interprofessional Workplace Learning

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
TVEPS HØSTEN 2022

Velkommen til TVEPS!

Informasjon om tverrfaglig praksis i TVEPS for studenter høsten 2022.

Main content

Kjære student, 

denne informasjonen er til deg som skal ha TVEPS-praksis høsten 2022. Oversikt over hvilke utdanninger som er med i høstsemesteret finner du i listen nederst. 

Hva er TVEPS?

TVEPS-praksis er i regi av TVEPS – Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring. Vi trener helse- og sosialfagstudenter i tverrprofesjonelt samarbeid. Praksisen foregår i tverrfaglige grupper på ulike arenaer som sykehjem og hjemmetjeneste, barnehage og skole, nav, botjenester til utviklingshemmede, kriminalomsorg, rusomsorg, frisklivs- og mestringssenter i primærhelsetjenesten, og innen rehabilitering og lærings- og mestringssenter i spesialisthelsetjenesten.

I TVEPS møter du studenter fra flere utdanninger ved HVL og UiB. Dere skal jobbe i grupper på 4 til 5 studenter, med ulik profesjon, - og sammen får dere et felles oppdrag; enten formidling gjennom et pedagogisk opplegg eller utredning av pasient/bruker.

Mer om våre praksisarenaer her: Praksis i TVEPS // Les også: Bakgrunn for obligatorisk TVEPS

(Bruk nedtrekksmenyen for å orientere deg om når og hvordan praksis gjennomføres. NB! Legg særlig merke til punktet om registrering av praksisønsker.) 

1. TVEPS i barnehage/på skole

I barnehage og på grunnskole/skolehelsetjeneste handler det om å utforme og gjennomføre et pedagogisk opplegg om helse og livsmestring for barn i barnehage/elever på utvalgte klassetrinn. TVEPS-gruppen er i barnehagen en dag og dagen avsluttes med en dialogmøte hvor det reflekteres rundt tverrfaglighet, samspill og kommunikasjon med barn.

Les mer: Tverrfaglig læring og formidling i barnehage

2. Utrednings-TVEPS

TVEPS-gruppen møter to pasienter/brukere/deltakere og gjør en tverrfaglig utredning av disse. Denne TVEPS-modellen benyttes på sykehjem, hjemmetjeneste, nav, frisklivs- og mestringssentre, lærings- og mestringssenter, rehabiliteringsklinikken på Nordås, botjenester til utviklingshemmede, barne- og familiehjelpen, kriminal og rusomsorgen.

Les mer: TVEPS-praksis steg for steg

Når foregår TVEPS?

TVEPS-praksis høsten 2022 foregår fra uke 37/38 i september til uke 47/48 i november og oversikten over når de ulike praksisstedene kan ta imot TVEPS-grupper settes opp i en praksisplan. Vi legger opp praksis etter ønske fra utdanningene og praksisstedene våre.

TVEPS i vårsemesteret er fra januar til mai. 

Hvordan registrere ønsker for praksisplass?

Praksis for høstsemesteret 2022 vil være listet opp med arena, navn, adresse, datoer og tidspunkt i en plan. I månedsskiftet august/september 2022 vil alle studenter som skal delta i TVEPS motta en lenke til denne planen på sin studentepost. Via lenken får du mulighet til å prioritere ønsker før gruppene fordeles etter fristen.  (OBS! Vi vil gjerne gi dere denne muligheten, men kan selvsagt ikke oppfylle alle ønsker.)

NB! Sykepleiestudenter med praksis i hjemmebaserte tjenester kan bli automatisk plassert i TVEPS-gruppen på avdelingen de har praksis. Dette gjelder også for noen andre arenaer, eksempelvis medisinstudent på Alrek legesenter og grupper utenfor Bergen; eksempelvis Haugesund og Voss. 

Mer om våre praksisarenaer her: Praksis i TVEPS

Dersom du ikke skal delta i TVEPS, men likevel mottar informasjon fra oss, - er det fint om du gir oss en tilbakemelding. 

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging er det fint om du gir oss beskjed. Alt om TVEPS-praksis finner du på våre nettsider: www.uib.no/tveps 

Er det noe du lurer på? Ta en titt på våre ofte stilte spørsmål eller send oss en epost.

Studenter i TVEPS høsten 2022

UiB:

 • Medisin, MED11 kull 17A – studenter med godkjent VALGTVEPS-A / ELMED325 får fritak
 • Logopedi, siste studieår
 • Musikkterapi, 7. semester
 • Farmasistudenter, 7. semester FARM321 Klinisk farmasi
 • Psykologi, studenter i 11. semester i emnet PROPSY316
 • Odontologi. Obligatorisk del av Samfunnsodontologi OD3SAM
 • Tannpleie, siste studieår. Studentene fordeles på høst 2022 og vår 2023. 
 • Human ernæring, siste studieår. Studentene fordeles på høst 2022 og vår 2023. 
 • Juss, studenter i siste studieår. Deltar i TVEPS via påmelding - ta kontakt med oss i TVEPS eller utdanningen din. 

HVL (studentene er i siste studieår):

Obs! Her er nyttig informasjon for HVL-praksisveiledere/HVL-studenter i praksis

 • Sykepleie
 • Vernepleie
 • Sosialt arbeid
 • Ergoterapi
 • Barnehagelærer i grupper som skal i barnehage.  
 • Lærer i grupper i grunnskole/skolehelsetjeneste. Deltar i TVEPS via påmelding - ta kontakt med oss i TVEPS eller utdanningen din.