Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Åpen gjesteforelesning

Æresdoktor foreleser om Grønland, klimaendringer og samarbeid

Fiammetta (Fiamma) Straneo er en av verdens ledende eksperter på klima i Aktis. Nå holder hun åpen gjesteforelesning i forbindelse med at hun blir kreert til æresdoktor ved UiB.

A Scientist's Life in 99 Seconds: Physical Oceanographer Fiamma Straneo

Main content

Tittelen på foredraget er: "An oceanographer's journey to the edge of the Greenland Ice Sheet through collaborative, inclusive, interdisciplinary science”.

Straneo er professor i hav og klima, og nestleder for Polar Center ved Scripps Institution of Oceanography, University of California San Diego.  

Æresdoktorgrader er den høyeste æren universitetet kan gi en person som ikke er ansatt ved UiB. Straneo er en av åtte forskere som blir utnevnt til æresdoktor under en seremoni i Universitetsaulaen 2. juni 2022.

Straneo er opprinneleg fra Italia, der hun tok mastergraden ved Univeristetet i Milano, doktorgrad ved University of Washington (PhD 1999) og deretter post.doc ved Woods Hole Oceanographic Institution.

Der bygde hun opp sin egen forskningsgruppe, for så å bli leder av Scripps Polar Center ved Scripps Institution of Oceanography og professor ved University of California San Diego.