Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Masterpresentasjon GEO

Masterpresentasjon: Astrid Mangersnes

Astrid Mangersnes presenterer fredag 24. juni 2022 sitt masterprosjekt i geovitenskap

Main content

KUNNGJØRING: Masterpresentasjon ved Institutt for geovitenskap

24. juni vil Astrid Høyen Mangersnes holde sin masterpresentasjon i geovitenskap.

Astrid vil presentere prosjektet:
“Sen-holocene maringeologiske avsetningsprosesser i Førdefjorden” 

Veiledere: 
Professor Haflidi Haflidason, Institutt for geovitenskap, UiB (hovedveileder)
Førsteamanuensis Christian Haug Eide, Institutt for geovitenskap, UiB
Professor Ingunn H. Thorseth, Institutt for geovitenskap, UiB

Sensorkomite:
Professor Jacob Yde, HVL Sogndal 
Dr. Jo Brendryen, Institutt for geovitenskap, UiB

 

Dato for presentasjon: 24.06.2022 kl. 10:15, Auditorium 5


Velkommen!