Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Masterpresentasjon GEO

Masterpresentasjon: Johannes Ekre

Johannes Ekre presenterer mandag 27. juni 2022 sitt masterprosjekt i geovitenskap

Main content

KUNNGJØRING: Masterpresentasjon ved Institutt for geovitenskap

27. juni vil Johannes Ekre holde sin masterpresentasjon i geovitenskap.

Johannes vil presentere prosjektet:
“Geofaglig vurdering av konsekvenser ved klimaframskrivinger for verdensarvområdet Vestnorsk fjordlandskap, delområde Geirangerfjorden” 

Veiledere: 
Professor Atle Nesje, Institutt for geovitenskap, UiB (hovedveileder)
Professor Henriette Linge, Institutt for geovitenskap, UiB
Merete Løvoll Rønneberg, Norsk Fjordsenter

Sensorkomite:
Dr. Marthe Gjerde, Statsforvalteren i Vestland 
Førsteamanuensis Pål Ringkjøb Nielsen, Institutt for geovitenskap, UiB

 

Dato for presentasjon: 27.06.2022 kl. 10:15, Auditorium 5


Velkommen!