Home
Department of Philosophy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Semesterstartdag - Startup meetings Spring 2023

Main content

Tid/Date: fredag 13. januar 2023
Stad/Place: Sydnesplassen 12-13, rom 208-209, 210 og seminarrommet i 1. etg.

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium startar vårsemesteret 2023 med ein semesterstartdag der studentar og faglærarane for vårens emne møtes for både sosialt og fagleg fellesskap. Studieadministrasjonen vil vere til stades gjennom dagen for å svare på spørsmål som dukker opp undervegs. Det vil bli servert lunsj ca. kl. 12:15
 

The Department of Philosophy is starting the spring semester 2023 with a gathering where all students, new staff members and teachers for the springs courses meet to socialize and exchange information. Members from the department administration will also be available throughout the day to answer questions. Lunch will be served approx. at 12:15

NB: Logikkemna (LOG110, LOG111, LOG112 og LOG311 har eige møte kl. 13:15 på Sydneshaugen skule, Auditorium A.


10:15 – 10:30    Velkommen til vårsemesteret /Welcome to the Spring-semester – Head of Department Steinar Bøyum
                         Internasjonalisering og utveksling
                         Informasjon frå FoF sitt studentfagutvalg

10:30 – 10:45   Presentasjon av filosofiemne på 100-nivå, retorikk og BA-oppgåve (rom 208/209)

10:30 – 10:35    FIL120: Filosofihistorien fra antikken til opplysningstiden    
10:35 – 10:40    FIL105: Innføring i sinnsfilosofi    
10:40 – 10:45    FIL252: Bacheloroppgave i filosofi
10:45 – 10:50    RET202: Filosofi og retorikk    
10:50 – 10:55    RET250: Bacheloroppgave i retorikk 
10:55 – 11:00    FIL116: Innføring i moderne politisk teori 

10:15 – 11:00    Parallel session: start up meeting for master students (new and old). We present the program, the mandatory course FIL344 and more (meeting room at the Ground floor)

11:00 – 11:15    Pause

11:15 – 11:45    200- and 300-level courses (room 208/209)

11:15 – 11:20  FIL231 / FIL232 / FIL310: Åpent emne - Filosofi og kjønn
11:20 – 11:25  FIL235 / FIL335 Sinnsfilosofi 
11:25 – 11:30  FIL233 / FIL333: Antikkens filosofi (lectures in English)
11:30 – 11:35  FIL218 / FIL318 Estetikk (lectures in English)
11:35 – 11:40  FIL247 / FIL347 Epistemologi (lectures in English)
11:40 – 11:45  FIL249 / FIL349 Politisk filosofi (lectures in English)
11:45 – 11:55  Instituttet sitt didaktikktilbod (DIDAFIL og DIDAHUM)

FOR ALLE STUDENTAR / FOR ALL STUDENTS
Aprox. 12:00 – 13:00    Felleslunsj for studentar og tilsette (instituttet spanderer) / Free lunch for students and department (room 208/209 and 210)

NB: Logikkemna (LOG110, LOG111, LOG112 og LOG311 har eige møte kl. 13:15 på Sydneshaugen skule, Auditorium A.


Under felleslunsjen og i pausane vil det bli høve for studentane å ta kontakt med studierettleiar for å få svar på spørsmål og bestille rettleiingstime. Det vil også være høve til individuell kontakt med lærarane, som mellom anna vil ha med pensum for dei ulike emna. 

During the joint luncheon, there will be an opportunity for students to talk to the student adviser and book student guidance. There will also be an opportunity for individual contact with teachers.