Home
Student Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Erfaringsgruppe

Erfaringsgruppe for UiB-studenter med autismespektertilstander

Denne erfaringsgruppen er en blanding av mestringskurs og et sosialt opplegg, og vil gå gjennom hele studieåret. Erfaringsgruppen er ment å være en arena for opplæring, veiledning og erfaringsutveksling, og arrangeres i samarbeid av UiB Universell og Sammen Psykisk Helse.

Main content

Disse emnene vil bli tatt opp: 

· Hva er autismespektertilstander (dvs. autisme, Asperger syndrom eller atypisk autisme)? 

· Mestring av stressbelastninger 

· Hva kjennetegner kommunikasjon?

· Tilrettelegging av studiesituasjonen 

· Håndtering av påtrengende grubling og bekymring 

· Hvordan håndtere stemming? 

· Bruk av handlingsregler 

· Hva kjennetegner relasjoner? 

· Hva kjennetegner følelser? 

· Vennskap og nære relasjoner 

· Muligheter i kommunen: tilbud og rettigheter 

· Muligheter for tilrettelegging på UiB 

De første fem samlingene vil være ukentlige, deretter hver annen uke. De ukene det ikke er samling, vil det være mulig å studere sammen ha kollokvie i det samme lokalet.

Gruppen vil bli ledet av Solveig Monstad, seniorkonsulent v/MatNat og Gunhild S. Handgård, psykologspesialist v/SPH. 

Vi gjør oppmerksom på at vi har et begrenset antall plasser.