Home
University of Bergen Library

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kunnskapseplet

The future of sustainable transport of people and goods in cities

PopVit i biblioteket

eple i hånd
Photo:
Pixabay

Main content

Populærvitenskapelig foredrag i biblioteket

Hvordan vil fremtidens offentlige transportløsninger se ut, og hvordan kan de være med på å adressere klimaproblemstillinger? Dette og flere spørsmål skal Håvard Haarstad, Professor og senterleder ved Senter for klima og energiomstilling snakke om på Kunnskapsepleforedraget.

Facebook-event: https://fb.me/e/2bGT5i688

Arrangementet varer ca. 30-45 minutter og det blir enkel servering av kaffe og kjeks. Alle er hjertelig velkomne!