Home
BOA

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UiB Opp

UiB Opp 1.1 Introduksjon til forskningsstøtte ved UiB

Main content

Kursinnhold:
Kurset skal gi en grunnleggende innføring i finansieringslandskapet som UiB er en del av, inkludert finansieringskilder og søknadstyper. Vi vil også gjennomgå de ulike stadier av et eksternfinansiert forskningsprosjekt ved UiB, fra utvikling av prosjektide til sluttrapportering, med hovedvekt på den støtten som gis forskerne.

Læringsutbytte:
Deltakerne vil få oversikt over

  • Finansieringslandskapet som UiB er en del av, og UiB sin prosjektportefølje
  • Organisering av forskningsstøtten ved UiB
  • Hvilke administrative tjenester som tilbys forskere i prosjektsyklusens ulike stadier
  • Ulike ressurser for forskningsstøtte, både interne og eksterne

Målgruppe: 
Dette er et kurs for administrativt ansatte, og passer for deg med lite eller noe erfaring innen søknadsstøtte. F.eks nytilsatte forskningsrådgivere, økonomer, HR, kommunikasjonsrådgivere, nye adm sjefer, og andre som ønsker å få en oversikt over hvordan jobbe med søknadsstøtte ved UiB.

Varighet:
Kurset varer ca 3 timer. Det legges opp til erfaringsutveksling og gruppediskusjoner underveis. 

Kursholder:
Vibeke Irgan, Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA)

Kursspråk:
Norsk 

Antall plasser:
20 stk.