Home
Research and Science Communication

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Undervisningsopplegg

Hvorfor Moses har horn

Undervisningsopplegg på Universitetsmuseet Kulturhistorie for videregåendetrinn

moses med horn
Photo:
Bjørn Bøe : UM

Main content

Avdekk glemt kunnskap og fortidens gåter!  
 

Universitetsmuseet i Bergen inviterer elever ved videregående skole til å utforske den unike Kirkesamlingen ved hjelp av symboler og attributter. I undervisningsopplegget ”Hvorfor Moses har horn” ligger fokuset på kildekritikk og kontekstforståelse.
Elevene vil utføre praktiske oppgaver som gir dem en spennende innføring i middelalderens bruk av symboler. Uten kunnskap om datidens rike bruk av symboler, gester og attributter, fremstår Kirkesamlingen gjerne som vakker, men utilgjengelig.
Elevene skal lære å lese kirkekunsten, de vil bli utfordret til å rette et kritisk blikk på kilder og på hvordan religiøse tema og symbol blir brukt og presentert av ulike tradisjoner. 

 

Påmelding

NB! påmelding åpner dersom det blir mulig å gjennomføre opplegget.

 

Kontakt

Dersom du har spørsmål eller tilbakemeldinger ta kontakt på skole@um.uib.no