Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Alrekdagene er i gang!

I et fullstappet Midgard ble årets Alrekdager i Alrek helseklynge offisielt satt i gang torsdag morgen. Under åpningsinnlegget diskuterte et bredt sammensatt panel hvordan kunnskap kan settes ut i praksis gjennom tettere samarbeid på tvers.

Next
Åpning Alrekdager 2022
Photo:
Paul André Sommerfeldt
1/7
Åpning Alrekdager 2022 Berit Angelskår
Photo:
Paul André Sommerfeldt
2/7
Åpning Alrekdager 2022
Photo:
Paul André Sommerfeldt
3/7
Åpning Alrekdager 2022 - Ruth Grong
Photo:
Paul André Sommerfeldt
4/7
Åpning Alrekdager 2022
Photo:
Paul André Sommerfeldt
5/7
Åpning Alrekdager 2022
Photo:
Paul André Sommerfeldt
6/7
Åpning Alrekdager 2022
Photo:
Paul André Sommerfeldt
7/7
Previous

Main content

Under åpningen ble også den nye strategien "Alrek helseklynge mot 2026" lansert. Klyngefasilitator Berit Angelskår kom med noen innledende ord og viste en film der lederne i klyngen delte sine tanker og drømmer om samarbeidet i helseklyngen fram mot 2026.

Hun gav deretter mikronen videre til nyutnevnt byråd for helse og omsorg i Bergen kommune, Ruth Grong. Åpningssekvensen fortsatte med en inspirerende panelsamtale der temaet var «Fra kunnskap til løsning: Hvordan lykkes med implementering?".

I denne samtalen medvirket Ingelin Søraas (administrasjonssjef i byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune), Bjarne Robberstad (professor og fungerende leder, Institutt for global helse og samfunnsmedsin, UiB), Monica Wammen Nordtvedt (Prodekan for samhandling, HVL), Ingvild Eide Graff (fagdirektør, helsedata, FHI) og Randi-Luise Møgster (viseadministrerende direktør, Haukeland sykehus). 

Kjernespørsmålet i debatten var hvordan helseprofesjonene kan samarbeide om å implementere verdifull kunnskap fra forskningen til dem som er nærmest tjenestene. 

– "Gullet" er folkene 

Viseadministrerende direktør ved Haukeland sykehus, Randi-Luise Møgster, la ikke skjul på at oppgavene vil øke fremover samtidig som budsjettene blir trangere. 

– Vi trenger kunnskap, men vi må også oversette kunnskapen til vi får den helt ut til der det virker. Det virkelige "gullet" er folkene og de ansatte som vi må gi rom til å tenke de store tankene, sa Møgster. 

Monica Wammen Nordtvedt fra Høgskolen på Vestlandet understrekte at det trengs et radikalt tverrfaglig samarbeid, og minnet om viktigheten av å la studentene utvikle ferdigheter som svarer til kommende behov. 

Ingvild Eide Graff fra FHI delte erfaringer fra pandemien og forklarte hvordan ulike helseregistre ble brukt til å dele fakta om smitteutviklingen i sanntid. 

– Dette må vel kunne kalles å sette ut kunnskap i en veldig bred praksis, sa Eide Graff. 

Trenger drahjelp fra klyngen

Bjarne Robberstad fra Instiutt for global helse og samfunnsmedisin fikk runde av debatten med å trekke inn det globale perspektivet.

Han brukte som eksempel hvordan malariaforskning fra UiB har bidratt til å endre WHO sine retningslinjer. 

– Men denne forskningen har ikke nådd pasientene. Nå starter jobben med å implementeringen, som vil pågå de neste fem årene. 

Han minnet også om at å drive denne typen global forskning er krevende, og at det vil være viktig å utnytte ressursene i helseklyngen når forskningen skal settes ut i livet. 

Alrekdagene 2022 har et spennende og tettpakket program. Klikk her for å se hele programmet.