Home
Medieval Research Cluster

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
middelalderuken 2022

Papegøyeskyting og hanseater i senmiddelalderen

Foredrag om hanseatenes kulturpåvirkning i Bergen.

Fugleskyting etter et tresnitt av Olaus Magnus
I flere århundrer foregikk det papegøyeskyting i Bergen.
Photo:
Tresnitt fra Olaus Magnus’ Nordens historie

Main content

Det Hanseatiske Museum har en papegøyefigur i samlingen som vitner om glemte tradisjoner. Fra senmiddelalderen ble papegøyefigurer i tre brukt som blink i skytekonkurranser arrangert av hanseatiske kjøpmenn og tyske håndverkere i Bergen.

I dette foredraget vil papegøyeskytingens oppstart i Bergen og dens integrering i bysamfunnet redegjøres for. Ved formidler Jens Hammerås

Foredraget er gratis.

Velkommen!