Home
Centre for Interprofessional Workplace Learning

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
TVEPS våren 2024

Velkommen til TVEPS!

Informasjon om tverrfaglig praksis i TVEPS for studenter våren 2024.

tveps
Photo:
TVEPS

Main content

Kjære student,

denne informasjonen er til studenter som skal ha TVEPS-praksis våren 2024. Oversikt over hvilke studenter det gjelder finner du i listen nederst. 

Hva er TVEPS?

TVEPS-praksis er i regi av TVEPS – Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring. Vi trener medisin-, helse- og sosialfagstudenter i tverrprofesjonelt samarbeid. Praksisen foregår i tverrfaglige grupper på ulike arenaer som sykehjem og hjemmetjeneste, barnehage og skole, nav, botjenester til utviklingshemmede, kriminalomsorg, rusomsorg, frisklivs- og mestringssenter i primærhelsetjenesten, og innen rehabilitering og lærings- og mestringssenter i spesialisthelsetjenesten.

I TVEPS møter du studenter fra flere utdanninger ved HVL og UiB. Dere skal jobbe i grupper på 4 til 5 studenter, fra like mange ulike profesjoner, - og sammen får dere et felles oppdrag; enten formidling gjennom et pedagogisk opplegg eller utredning av pasient/bruker.

Mer om våre praksisarenaer her: Praksis i TVEPS // Les også: Bakgrunn for obligatorisk TVEPS

(Bruk nedtrekksmenyen for å orientere deg om når og hvordan praksis gjennomføres. NB! Legg særlig merke til punktet om registrering av praksisønsker.) 

1. TVEPS i barnehage/på skole

I barnehage og på grunnskole/skolehelsetjenesten handler det om å utforme og gjennomføre et pedagogisk opplegg om helse og livsmestring for barn i barnehage/elever på utvalgte klassetrinn. 

I barnehage er studentene sammen med barna på avdelingen fra morgenen av og gjennomfører opplegget sitt etter klokken 12 for en gruppe barn. Dialogmøtet er etter dette,

På skole gjennomføres det pedagogiske opplegget to ganger og dialogmøtet er mellom øktene. 

2. Utrednings-TVEPS

På alle våre andre arenaer skal dere som gruppe møte to pasienter/brukere/deltakere og gjøre en tverrfaglig utredning av disse. Denne TVEPS-modellen benyttes på sykehjem, hjemmetjeneste, nav, frisklivs- og mestringssentre, lærings- og mestringssenter, rehabiliteringsklinikken på Nordås, botjenester til utviklingshemmede, kriminalomsorgen. I barne- og familiehjelpen får TVEPS-gruppen møte en (1) familie. 

Les mer: TVEPS-praksis steg for steg

Når foregår TVEPS?

TVEPS-praksis våren 2024 foregår fra januar til mai og oversikten over når de ulike praksisstedene kan ta imot TVEPS-grupper settes opp i en praksisplan. Vi legger opp praksis etter ønske fra utdanningene og praksisstedene vi samarbeider med.

Hvordan registrere ønske for praksisplass?

Praksis for vårsemesteret 2024 vil være listet med arena, navn, adresse, datoer og tidspunkt. I desember 2024 vil studentene som skal delta i TVEPS motta en lenke til denne planen på sin studentepost. Via lenken får du mulighet til å prioritere dine ønsker før gruppene fordeles.  (OBS! Vi vil gjerne gi dere denne muligheten, men kan selvsagt ikke oppfylle alle ønsker.)

NB! Sykepleiestudenter med praksis i hjemmebaserte tjenester kan bli automatisk plassert i TVEPS-gruppen på avdelingen de har praksis. Dette gjelder også for noen andre arenaer, eksempelvis medisinstudent på Alrek legesenter eller fysioterapistudent på Nordås AFMR eller Betanien.

Dersom du ikke skal delta i TVEPS, men likevel mottar informasjon fra oss, - er det fint om du gir oss en tilbakemelding. 

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging er det fint om du gir oss beskjed. Alt om TVEPS-praksis finner du på våre nettsider: www.uib.no/tveps 

Er det noe du lurer på? Ta en titt på våre ofte stilte spørsmål eller send oss en epost.

Studenter i TVEPS våren 2024

UiB:

 • Medisin, MED11 kull 18B – studenter med godkjent elektivt Felles praksisemne i aldersmedisin (ELMED325, som tidl. het VALGTVEPS-A) får fritak
 • Farmasi
 • Human ernæring, siste studieår. Studenter som ikke fikk TVEPS i høstsemesteret
 • Tannpleie, siste studieår. Studenter som ikke fikk TVEPS i høstsemesteret
 • Psykologi, studenter i 11. semester i emnet PROPSY316
 • Juss, studenter i siste studieår. Deltar i TVEPS via påmelding - ta kontakt med oss i TVEPS eller utdanningen din. 

HVL (studentene er i siste studieår): 

Obs! Her er nyttig informasjon for HVL-praksisveiledere/HVL-studenter i praksis

 • Sykepleie 
 • Fysioterapi
 • Bioingeniør
 • Helsesykepleie i grupper som skal i grunnskole/skolehelsetjeneste/barnehage
 • Barnehagelærer i grupper som skal i barnehage
 • Lærer i grupper i grunnskole/skolehelsetjeneste