Home
Dragefjellet Centre of Learning and Communication

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Slik jobber du med DLF

Undervisning

Inspirere, fremme læring, og engasjere dine studenter.

Main content

DLF kan hjelpe deg med å utvikle og bearbeide manus, planlegge videopptak, redigere og ferdigstille materiale som skal brukes i undervisningen. Videomaterialle skal helst ta i bruk visuelle virkemidler for å engasjere og fremme læring. Et bilde kan si mer enn tusen ord, som det sies.

Undervisningsvideoer skal være et supplement til fysisk undervisning, og ikke erstatte den. For å oppnå dette står DLF til disposisjon for å bearbeide og utvikle videoene fra et konseptstadiet frem til publisering. Det handler ofte om å oversette fra rent juridisk fag, til et visuelt medium.

Hva kan vi levere, og hvordan skal vi jobbe sammen?

VIDEOER SOM FREMMER LÆRING

Video for undervisning er mye mer enn et opptak av en foreleser i et studio. Video er et visuelt medium som kan fremme følelser, engasjement og inspirere til livlige diskusjoner. Sagt på en annen måte: om videoproduksjon kan integreres som en del av emnedesign, har man et større sjanse til å lykkes, oppnå bedre læring og bruke video der video har størst pedagogisk virkning.

DLF kan:

 1. Bistå med rådvigning og utvikling av innhold fra konseptstadiet. Vi samarbeider med den emneansvarlige for å oversette det juridiske faget til et manus for et visuelt produkt.
 2. Bidra til konkretisering av målgruppe, tone og visuelle virkemidler for videoene.
 3. Skape korte videosnutter som bruker visuelt språk for å forklare og illustrere komplekse problemstillinger, gråsoner og flere perspektiver innen jussfaget. Målet er å skape diskusjon i blant studentene i etterkant av videoene.
 4. Skape dokumentariske videoer som gir innsikt innen i ulike retts- og livsområder, inkludert konkrete tilfeller og dommer som brukes i undervisningen. Intervjuer, arkivmaterialle, opptak ute i felt, tekst og avisutklipp kan brukes for å lage en fortelling som engasjerer og fascinerer.

VISUALISERING AV INNHOLD

En underviser trenger ofte å forklare innhold som kan være abstrakt for studenter. Video, grafisk design og animasjon kan hjelpe å visualisere innhold, og konkretisere poengene for studentene. Visuelle effekter kan også tas i bruk for å illustrere en dom, eller komplekse elementer i en juridisk analyse. På denne måten kan en oppnå en bedre forståelse hos studentene, men også fascinere dem, skape engasjement og vekke deres interesse.

DLF kan:

 1. Bistå med rådvigning og utvikling av innholdet fra konseptstadiet. Vi samarbeider med den emneansvarlig for å oversette det juridiske faget til et manus for et visuelt produkt.
 2. Bidra til konkretisering av målgruppe, tone og visuelle virkemidler for videoene.
 3. Skape korte videoer som bruker grafisk design, ikoner, og animasjon for å billedgjøre en abstrakt problemstillingen.
 4. Skape korte videosnutter som bruker digitale effekter blandet med "live action" for å billedgjøre en dom, eller den rettslige problemstillingen.

PODKAST

Bruk av et rent lydformat kan være et alternativ til video dersom det er ønske om en lengre dialog eller en samtale mellom vitenskapelige ansatte eller mellom vitenskapelige ansatte og studenter. Fordelen er at podkast er enklere å produsere enn video. I tillegg kan en podkast bli lyttet av studentene hvor som helst: på bussen, mens man lager mat, osv. 

DLF bistår med:

 1. Tilrettelegging av utstyr for lydopptak. Vi gir veiledning slik at den enkelte vitenskaplelige ansatte kan ta opptak, og publisere podkasten selv.
 2. Rådgivning slik at podkasten får en struktur og et format som er tydelig, og blir gjenkjennelig fra episode til episode.
 3. Klargjøring av mål og målgruppe for podkasten.

REKRUTTERINGSVIDEOER

I særlige tilfeller kan DLF lage promoteringsvideoer som har som mål å øke rekruttering til et bestemt undervisningsemne, arrangement eller lignende.

DLF kan:

 1. Bistå med rådgivning og utvikling av innhold fra konseptstadiet. Vi samarbeider med den emneanvarlige for å oversette det konkrete behovet til et manus for et visuelt produkt.
 2. Bidra til konkretisering av målgruppe, tone og visuelle virkemidler for videoene.
 3.  

For å kontakte DLF, og starte prosessen med bestillingen, klikk på dette bestillingskjemaet