Home
Department of Clinical Dentistry

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet om opptak

Suppleringsopptak til spesialistutdanning i pedodonti, studieoppstart høsten 2023

Det er utlyst suppleringsopptak til spesialist utdanningen i pedodonti ved Institutt for klinisk odontologi med studiestart høsten 2023. Søknads-og dokumentasjonsfristen er 15.mars.

Spesialister i barnetannpleie
Photo:
UiB

Main content

Kunngjøring av suppleringsopptak – spesialistutdanning i pedodonti, studieoppstart høsten 2023

Generell informasjon

Seksjon for pedodonti på Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen, vil ta opp en spesialistkandidat ved seksjonen med studiestart høsten 2023. Etter hovedopptaket som ble avsluttet 06. januar, er denne studieplassen ikke besatt. Seksjonen ønsker med dette å utlyse et suppleringsopptak for en spesialistkandidat med studiestart august 2023.

Søknad og opptak

For utfyllende informasjon om opptak, rangeringskriterier, søknad og informasjon om spesialistutdanning i odontologi generelt, se Spesialistutdanning i odontologi | Universitetet i Bergen (uib.no)

For utfyllende informasjon om studieplanen for spesialistutdanningen i pedodonti, se: Utdanning (uib.no)

Søknads- og dokumentasjonsfrist er 15.mars. Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert. Vær obs på at dokumentasjonsfristen er lik søknadsfristen. Søknaden og relevant dokumentasjon i pdf-format legges inn elektronisk via Søknadsweb: https://fsweb.no/soknadsweb/velgInstitusjon.jsf