Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nytt kurstilbud

Farmakologi for manuellterapeuter

Er du manuellterapeut og ønsker kunnskap om farmakologi? UiB tilbyr 5 studiepoengsemne, med undervisning ved UiB i to bolker. Emnet skal etter planen gå på nytt i 2025.

Illustrasjonsbilde: Farmakologikurs for manuellterapeuter
Emnet MANTFARM663 skal gi kunnskap i generell og spesiell farmakologi, for deg som er manuellterapeut og ønsker større innsikt i hvordan ulike medikamenter virker på kroppen. 
Photo:
Colourbox

Main content

Emnet MANTFAR663 skal gi kunnskap i generell og spesiell farmakologi, for deg som er manuellterapeut og ønsker større innsikt i hvordan ulike medikamenter virker på kroppen. 

Faglig innhold: 

Emnet skal gi kunnskaper om ulike legemiddelgrupper, de viktigste legemidlene for behandling av muskel- og skjelettsystemet og om mulige bivirkninger. Du skal få kunnskap om hovedprinsippene for farmakologisk terapi av muskel/skjelett plager og bli i stand til å vurdere hvordan de vanligste bivirkningene av et legemiddel påvirker behandlingsforløpet.

Emnet tar opp tema som: 

 • generell farmakologi
 • lokalanestetika
 • analgetika
 • antimikrobielle midler
 • psykofarmaka
 • anestetika/anxiolytika/sedativa
 • legemidler ved hjarte- og karsykdommer
 • legemidler som virker på blodet
 • hormonpreparater
 • bivirkninger fra medikamenter på muskel/skjelettt-systemet
 • interaksjoner med bivirkninger i muskel/skjelettsystemet
 • reseptlære
 • RELIS
 • bruk av Felleskatalogen

Organisering og undervisning

Emnet gjennomføres i  to undervisningsbolker à to dager hhv. i mars og juni, neste gang i 2025. 

Det er obligatorisk å delta på begge undervisningssamlingene, som vil foregå i Helseklyngen Alrek. Samlingene inkluderer forelesninger, kollokvier og gruppearbeid.

Eksamen består av en 2-timers digital skoleeksamen som blir vurdert til bestått/ikke bestått.

Målgruppe og opptakskrav 

For å kunne søke må du ha bachelorgrad i fysioterapi eller tilsvarende og norsk autorisasjon som fysioterapeut, og i tillegg være i gang med- eller ha fullført klinisk mastergrad i manuellterapi. 

Har du klinisk masterstudium i manuellterapi fra UiB eller er i gang med masterstudiet her hos oss vil vi kunne finne deg i våre systemer her og du trenger ikke laste opp dokumentasjon på dette. Vi ønsker imidlertid at du oppgir ditt autorisasjonsnummer i forbindelse med søknaden. 

Har du imidlertid utdanning fra en privat høyskole/fra utlandet, eller det er lenge siden du avsluttet utdanningen hos oss (før 1995) må vi be deg laste opp vitnemål/karakterutskrift som dokumenterer fysioterapiutdanning og norsk autorisasjon som fysioterapeut, samt fullført/påbegynt manuellterapiutdanning, sammen med søknaden din.

UiBs praksisveiledere blir prioritert

Praksisveiledere som UiB har avtale med vil bli prioritert for opptak, og disse skal ikke betale studieavgift (kun semesteravgift kr 590,-). 

Dersom vi har ledige plasser vil også andre kvalifiserte søkere kunne få plass, da vil det påløpe en studieavgift på kr 15 000,- (pluss semesteravgift kr 650,-).