Home
Division of Student and Academic Affairs

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kompetanseutvikling for studiekonsulenter

KUSK: Seminar om veiledning våren 2023

Som del av KUSK, Kompetanseutviklingsprogrammet for studiekonsulenter, inviterer vi studiekonsulenter ved UiB til seminar om veiledning 23.-24. mars 2023.

Illustrasjon KUSK modul 2
Velkommen til KUSK-seminar om veiledning!
Photo:
Colourbox

Main content

Kompetansetuviklingsprogram for studiekonsulenter, er et opplæringsprogram studiekonsulenter ved UiB. KUSK modul 1-4 er særlig rettet mot nyansatte studiekonsulenter med studentkontakt. Seminaret om veiledning er en del av KUSK-modul 2: Veiledning. På seminaret skal deltakerne få redskaper for å bli trygge og kompetente studieveiledere. Der vil de både få lære om veiledning og ulike deler av veilederrollen, og det vil bli mulighet til å øve på å bruke denne kunnskapen i praksis.

Deltakere som har fullført modul 2 skal:

  • Ha tilegnet seg gode verktøy og strategier for å veilede studenter muntlig og skriftlig.
  • Kunne reflektere rundt studieveileders rolle og funksjon.
  • Ha kunnskap om tilrettelegging av studier og oppfølging av studenter med særlige utfordringer.
  • Kunne kommunisere godt og tydelig skriftlig og muntlig i veiledningssituasjoner.

Meld deg på seminaret her (du kan velge om du vil delta på en eller begge dager). Påmeldingsfristen var 1. mars.

Program

Torsdag 23. mars

TidHva Hvem
09.00-09.45Velkommen og sosial oppvarmingTone Stokka
09.45-10.15Studieveilederrollen i et studentperspektivSusann Viktoria Falla
10.15-10.30Pause
10.30-12.00Kommunikasjon i veiledningenTina Marie Andersen
12.00-13.00Lunsj
13.00-13.45UiB universell og tilretteleggingEllen Lien
Simon Hestenes Eika
13.45-14.00Pause
14.00-15.30Tilrettelegging av studier fra A til ÅElisabeth Aronsen Straume
Edvard Kvalvik

Fredag 24. mars

TidHva Hvem
09.00-10.30Grunnleggende veiledningsteknikkLine Fleischer
10.30-10.45Pause 
10.45-12.00Grunnleggende veiledningsteknikkLine Fleischer
12.00-13.00Lunsj 
13.00-14.00Grunnleggende veiledningsteknikkLine Fleischer
14.00-14.15Pause 
14.15-15.15KarriereveiledningIdar Nestaas
15.15-15.30Oppsummering og takk for i dagTone Stokka