Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Stipendiat fikk årets arbeidsmiljøpris

Stipendiat Monica Hellesvik fikk årets arbeidsmiljøpris på fakultetets årlige felles HMS-dag, 22. februar.

Lise Skålvik Amble, Heidi Annette Espedal og Monica Hellesvik. Monica holder en sjekk og en bukett blomster, de andre klapper
Hovedverneombud ved fakultetet, Lise Skålvik Amble, fakultetsdirektør Heidi Annette Espedal, sammen med en stolt og glad prisvinner, Monica Hellesvik.
Photo:
Jørgen Barth

Main content

Hun får prisen for sitt arbeid for doktorgradskandidatene på fakultetet, hvor hun har engasjert seg i et pågående arbeid på fakultetet for å få til en bedre organisering og samordning av ph.d. kandidatenes pliktarbeid og undervisningsbidrag.

– Jeg mener dette er viktig både for ph.d.-kandidatenes psykososiale arbeidsmiljø og for kvaliteten på undervisningen ved fakultetet, sier prisvinneren, som til daglig jobber som stipendiat ved Institutt for biomedisin.

Hun har underveis også vært opptatt av å få innspill fra miljøet hun har representert, også på tvers av instituttene ved fakultetet. I prosessen ble det tydelig for henne at det er behov for et bedre nettverk mellom ph.d. kandidater på hele fakultetet.

Spesielt etter COVID-19 har det vært viktig å få i gang uformelle og formelle møteplasser for ph.d. kandidatene, både på institutt- og fakultetsnivå.

– Kjekt at innsatsen verdsettes

Hellesvik var både stolt og glad for å motta prisen:

– Jeg ble veldig overrasket og glad og sender en stor takk til dem som har nominert meg. Det var ekstra kjekt at nominasjonen var fremmet både fra egen forskningsgruppe og flere representanter i ph.d. miljøet.

– Det er veldig kjekt at innsatsen jeg har lagt ned for ph.d. kandidatene har blitt verdsatt, sier hun, og takker samtidig alle som har gitt innspill underveis.

– Spesielt viktig har det vært med innspill fra ph.d.-gjengen på Institutt for biomedisin samt ph.d. kandidater og ph.d. alumni ved øvrige institutt ved Det medisinske fakultet, sier hun

Må fortsette å bruke vår påvirkningskraft

I tillegg til heder og ære, innebærer prisen en sjekk på 20 000 kroner, som ksal gå til videre HMS-tiltak. Hellesvik tror ikke det vil bli vanskelig å få pengene til å komme til nytte:

 – Vi er fortsatt i startgropen Jeg mener at vi ph.d.-kandidater vil tjene på å etablere sosiale og forskningsfaglige nettverk oss imellom, og at vi må fortsette med å bruke vår påvirkningskraft gjennom deltakelse i styrer, komiteer og utvalg ved institutt og fakultetet, sier prisvinneren.