Home
Norwegian Citizen Panel

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Formidling

Medborgertrender

Norsk medborgerpanel har stilt spørsmål til flere tusen tilfeldig utvalgte personer i Norge i snart ti år. I november 2023 skal vi feire tiårsjubileum med lansering av tiårstrender og interaktive sider for holdningsspørsmål. På denne siden får du en prøvesmak av dette, og kan se hvordan holdningene på noen utvalgte spørsmål har utviklet seg i nesten ti år.

Graf som viser oppslutning til Stortingspartiene. Stemmeintensjon 2023 mot stemmegivning 2021.
Partioppslutning ved stortingsvalg i 2021, og stemmeintensjon i 2023
Photo:
DIGSSCORE UiB

Main content

Norsk medborgerpanel følger de samme menneskene over tid, og derfor kan vi for eksempe studere velgervandring, som du ser i grafen i hovedbildet over. Den hvite, "tomme", søylen er hvilket parti deltakerene kort etter stortingsvalget i 2021 oppga at de stemte i valget. De fargede søylene er hvor mange av disse velgerene som i 2023 fremdeles oppgir at de skal stemme på det samme partiet. De grå feltene er velgere som har flyttet seg til dette partiet siden 2021. Vi ser særlig store endringer hos Ap, Sp og Høyre. Du kan lese mer om velgervandringene i dette medborgernotatet.

 

Denne grafen viser hvor mange som har svart "Svært tilfreds", "Tilfreds" eller "Noe tilfreds" på spørsmålet "Hvor tilfreds er du med dagens regjering i Norge?" Spørsmålet ble først stilt rett etter stortingsvalget i 2013, og sist i februar 2023.

 

Denne grafen viser utvikling i motstanden mot vindkraft, både på lands og til havs. Dette er de som er uenig i at det bør bygges mer vindkraft i Norge, enten på land eller til havs. Her er første punkt fra 2014 og siste punkt fra november 2022. Vi ser her at motstanden mot vindkraft på land har hatt en stor økning, fra å være ganske lav i 2014, til nesten halvparten av respondentene høsten 2021. Du kan lese mer om vindkraft og medborgerdata i dette medborgernotatet.

 

Denne grafen viser hvor mange som har svart "Svært god", "god" eller "noe god" på spørsmålet "Hvordan oppfatter du den økonomiske situasjonen i Norge i dag?" Det første punktet er fra høsten 2013, det siste punktet fra februar 2023.

 

Graf som viser viktigste politiske sak for deg. De tre øverste i 2023 er helse, klima og økonomi.
Photo:
DIGSSCORE UiB

I mange runder har vi spurt respondentene helt åpent "Hva er de viktigste politiske sakene eller saksfeltene for deg personlig?" De kan skrive opptil tre saker. Dette koder vi til ulike tema. I grafen ser du utviklingen til det som i 2023 er de øverste sakene: Helse, klima/miljø og økonomi.