Home
Department of Foreign Languages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Språktandem

Praktiser fransken din med en innfødt

Grip muligheten til å forbedre franskkunnskapene dine med et språkpartnerskap. Alle studenter og ansatte ved UiB er velkommen til å bli med på språktandem

Franske makroner
Photo:
Melanie Kreutz / Unsplash

Main content

Nå har du muligheten til å øve på fransken med en fransktalende fra Universitetet i Lorraine i Nancy (Frankrike). Som motytelse vil du tilbringe halvparten av tiden med å snakke engelsk med din partner.

Dette er et eTandem-tilbud, der du vil bli koblet sammen med en fransktalende student eller universitetsansatt som passer best mulig til din profil (kjønn, alder, interesser, osv.).

Når du har fått en partner, må dere møtes online minst 6 ganger. Vi vil også organisere et par online møter:

  1. et oppstartsmøte for å hjelpe dere i gang,
  2. et oppfølgingsmøte hvis du trenger ekstra inspirasjon til diskusjonstema eller små aktiviteter med din eTandem-partner.

Deltakere som oppfyller kravet om minst 6 økter med e-tandempartnere vil motta et sertifikat.

Hva er eTandem?

  • To personer med forskjellig morsmål avtaler å møtes online for å diskutere på hverandres språk og å støtte hverandre i læringen.
  • De to språkpartnerne er helt autonome: de velger selv tempoet og stedet for møtene, innholdet i utvekslingen og korreksjonsmåten som passer for dem.
  • Målet er både språklig og kulturelt, slik at man kan lære om den andres kultur mens man praktiserer fremmedspråk.
  • eTandem tilbys av den franskfaget ved Institutt for fremmedspråk ved UiB og UFR LANSAD ved Université de Lorraine i Nancy.
  • Det er gratis å delta.

Hvem kan delta?

  • Alle studenter og ansatte ved UiB som er interessert i å forbedre sine franskkunnskaper med en språkpartner.