Home
Department of Government

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny ansatt!

Velkommen til vår første førsteamanuensis i innstegsstilling ved Institutt for Politikk og forvaltning!

Instituttets første førsteamanuensis i innstegsstilling – Esther Song – starta i januar i år. Ho skal forske på og undervise om Kinas rolle som global aktør og kinesisk politikk.

Portrett av Esther Song.
Photo:
Jenny Guo Strømsnes

Main content

Song forskar på kinesisk politikk og Kina som global aktør i det 21.århundre. Gjennom eit outsourcing- perspektiv studerar ho sivilsamfunnet og korleis frivillige organisasjonar inngår kontraktar med regjeringa. Både organisatoriske og administrative perspektiv på staten og statens rolle er relevante her. Song deltek i forskingsgruppa Governing Global Challenges.

I tillegg til å forske på temaet sivilsamfunn, jobbar ho også med utanrikspolitikk i Øst-Asia. Hennar forskingsinteresser gjeld òg spenningar mellom USA og Kina, og korleis denne relasjonen påverkar politikken i Asia og Stillehavsregionen. Hennar metodiske interesser omfattar survey-analyse og avansert databasert tekstanalyse.

Frå våren av skal Song undervise i emnet GOV360-4: China in Global Politics. Emnet tilbys til studentane ved instituttets to ordinære masterprogram: "Master in Politics and Governance of Global Challenges", og "Master i politikk og forvaltning". Valgfaget GOV360-4: China in Global Politics fokuserer på Kina som global aktør og kinesisk politikk og regjering i det 21. århundre. Song gleder seg til å sette i gang og bidra til å utvikle kurset, og til å engasjere seg fullt ut i undervisninga ved instituttet. 

Vi ønsker Esther hjarteleg velkommen til instituttet vårt!