Home
PhD Research School in Linguistics and Philology

News archive for PhD Research School in Linguistics and Philology

Friday 9 December Gunn Inger Lyse will defend her thesis on word sense disambiguation.
Hilde Johansen will present her theory of science essay "Språklig relativisme og andrespråkslæring" on 5 December.
Ann-Kristin Helland will present her theory of science essay "Aksjonsart i norsk – ein diskusjon av vanskar knytt til klassifisering av verbfrasar i aksjonsart i norsk innlærarspråk" on 14 November.