Home
Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Bergen Historisk Forum: Modellesarane i den historiefaglige teksten

Main content

Johan L. Tønnesson, Professor i sakprosaforskning, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO:

Modellesarane i den historiefaglige teksten

Johan L. Tønnesson vart professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo i 2005, og vart med dette den første professoren i sakprosa i Noreg. Tønnesson har særskilt studert historiefagelege tekstar i forskinga si. I avhandlinga Tekst som partitur tok han mellom anna føre seg tekstar av historikarane Finn Olstad og Ann-Sofie Ohlander. Ein hovudtanke hjå Tønnesson er at lesarane er med på å skapa historiefaglege tekstar. Slike tekstar har ulike modellesarar, og dei vender seg til fleire lesarar på éin og same gang. Historiefaglege tekstar er difor fleirstemmige.

 

Bergen historisk forum er et samlingssted og forskningsseminar med fokus på historisk teori og metode, faglig selvrefleksjon og historiedisiplinens historie. Det er åpent for alle historikere i Bergensområdet og interesserte fra andre disipliner. Bergen historisk forum arrangeres i samarbeid mellom institutt for AHKR, Rokkansenteret, Senter for middelalderstudier (CMS) og HIFO Bergen.