Home
Centre for the Study of the Sciences and the Humanities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Skirbekk med ny bok

Boka Multiple Modernities: A Tale of Scandinavian Experiences er eit viktig bidrag i debatten om modernitetsomgrepet og ulike variantar av modernitet.

Main content

I boka diskuterer Skirbekk modernitetsomgrepet med utgangspunkt i den norske moderniseringsprosessen frå 1800-talet fram til i dag. Boka famnar om både teoretiske diskusjonar, vurderingar av moderniseringsprosessar og ein studie av grunnleggjande epistemiske og strukturelle utfordringar vi står ovanfor i vår tid. Boka er utgjeven av The Chinese University Press.

Les meir om boka her.