Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Utveksling - utelukkende positivt

En blir god i språk, viser initiativ og selvstendighet, lærer fag en ikke lærer hjemme, takler utfordringer, får bedre kulturforståelse, nye perspektiver, nyttige kontakter…

Representanter fra 16 universiteter i Europa og New Zealand presenterte sitt...
Representanter fra 16 universiteter i Europa og New Zealand presenterte sitt studietilbud for jusstudentene under internasjonal dag 21. januar.
Photo:
Ingrid Endal

Main content

De ramser opp fordeler i fleng, alle som får sjansen til å snakke om utveksling på Internasjonal dag ved Det juridiske fakultet.

- Internasjonalt samarbeid er en del av hverdagen i mange bransjer, sier dekan Asbjørn Strandbakken. Han trekker frem landene i øst som særlig viktige samarbeidspartnere gjennom handel og utvikling for øvrig. Han får ikke understreket nok hvor store fordeler en jurist har, som behersker russisk eller et annet østeuropeisk språk.

Omtrent 1/3 av jusstudentene ved UiB reiser et semester eller to på utveksling i løpet av studiene. Likevel vil fakultetet oppfordre enda flere til å reise ut, for å samle erfaringer og bli bedre rustet til arbeidslivet som venter etter studiene - et arbeidsliv som blir mer og mer påvirket av internasjonale forhold.

 

Stor betydning ved ansettelser

- Det er ikke lenger slik at norske jurister bare forholder seg til norske rettskilder, sier partner i Advokatfirmaet Thommessen, Svein Aage Valen. Det er stort behov for kunnskap utenom den snevre pensumlitteraturen, presiserer han. Norske rettspørsmål avgjøres og påvirkes mer og mer på grunnlag av internasjonale rettsnormer.

- Når vi ansetter nye folk i Thommessen ser vi etter mer enn bare gode karakterer, et utenlandsopphold vil alltid telle positivt, forteller Valen. Å kunne fagvokabular på andre språk vil være nøkkelen til å beherske mange situasjoner - og kan være avgjørende for å unngå katastrofale misforståelser. Det er en hemsko at mange norske advokater bare kan fagspråk på norsk, mener han.

Jurister er ofte mellomledd mellom norske aktører og utenlandske parter, og driver forhandlinger og kontraktspraksis som ofte reguleres av internasjonal rett.

Mange bedrifter i Norge har dessuten fremmedspråk som arbeidsspråk, blant annet innen shipping, finans og offshore. I tillegg skjer det statig oftere at norske advokater prosederer saker for utenlandske domstoler.

 

Trygg og selvstendig

- Jeg ville aldri ha vært det året foruten, sier Silje Flekstad. Hun er en av jusstudentene som har tatt utfordringen, og refererer til de to semestrene hun studerte ved University of Kent.

Mange er redd for at det er vanskelig å opprettholde karakternivået når en studerer på et annet språk, tror Silje, men hun kan bekrefte at dette ikke er tilfelle. Man lærer språket fort når man lever i det, forsikrer hun, og sier at hun fikk like stort faglig utbytte som hjemme, om ikke større.

- Det er noe helt annet å studere jus i England, det er mer press, forteller hun. Det er større forventninger til at man deltar i diskusjoner, og en må gå fra forelesninger dersom en ikke er godt nok forberedt.

Hun erfarte også at man i England har en mer filosofisk tilnærming til jusen. Man reflekterer mer over hvordan og hvorfor ting er som de er, og hvordan ting burde være. Dette gir nye faglige perspektiv, og gjør at man blir mer selvstendig i måten å tenke på, mener hun.

Silje anbefaler alle å skaffe seg internasjonal erfaring gjennom utveksling. En lærer å takle utfordringer og blir mer trygg på seg selv, nevner hun som en av mange gevinster.

 

Utveksling utgjør en forskjell

"Distinguish yourself" oppfordrer representantene fra King's College i London, og lokker med spennende studietilbud, glimrende undervisning, fornøyde studenter, gode fasiliteter og nærhet til juridiske institusjoner og alt det andre London har å by på.

King's College er bare ett av rundt 100 universiteter over hele verden som jusstudentene kan velge blant. Noen andre muligheter for studier kan også nevnes: EU-rett i Brüssel, miljørett på Auckland eller i Reykjavik, opphavsrett i Paris, menneskerettigheter i Lancaster og konfliktløsning ved Hamline, USA.

Valget er ditt!

Søknadsfristen for utveksling er 1. februar.

Les mer om utveksling og hvordan du går frem