Home
Centre for Women's and Gender Research

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

SKOK-forsker plassert på svarteliste

Kjønnsforsker Randi Gressgård ved SKOK har havnet på svartelisten til et anti-islamistisk nettsted. – Oppsiktsvekkende i lys av 22. juli, sier forskeren. SKOK svarer med å arrangere åpen debatt med bloggere i panelet.

Main content

Artikkelen er hentet fra nettavisen På Høyden.

Det anti-islamistiske nettstedet Korsfarer har laget en liste over offentlige personer og akademikere som er ”for innvandring og islamisering”. Flere av dem som har havnet på listen er vitenskapelig tilsatte ved norske universiteter, blant dem forsker Randi Gressgård ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved UiB.

– Jeg reagerte ved å tenke at det er veldig oppsiktsvekkende å poste en slik liste under et slikt domenenavn i lys av det som skjedde 22. juli. Men jeg føler meg ikke direkte truet, sier Gressgård.

Hun er minoritets- og kjønnsforsker og har over flere år blitt uthengt med fullt navn på nettet. Å poste en slik liste mener hun er et forsøk på knebling og er ment å gi et signal om at det skal være ubehagelig å uttale seg på en bestemt måte om innvandring og mangfold.

Blir ikke skremt
Andre på listen er rektor ved Universitetet i Oslo (UiO) Ole-Petter Ottesen, professorene Thomas Hylland Eriksen, Jørgen Lorentzen og Per Fugelli ved UiO, samt tidligere professor i moderne historie ved UiB og nå leder for Holocaust-senteret Odd-Bjørn Fure.

Randi Gressgård har ikke vært i kontakt med nettstedet for å få sitt navn fjernet. Hun understreker at hun ikke har tenkt å bidra mindre i samfunnsdebatten etter å ha kommet på hatlisten.

– Det er bare å fortsette. Men samtidig er det viktig at man har støtte i et fagmiljø slik at dette ikke blir et individuelt problem. Det bør bli en del av diskusjonen ved institusjonen, slik at enkeltforskere ikke må ta den byrden alene, sier Gressgård.

Vil stoppe innvandringen
På nettstedet står det at Korsfarer er en organisasjon som har som formål å stoppe innvandringen og islamiseringen i Norge med fredelige politiske og religiøse midler. Oddbjørn Jonstad står bak og sier han opprettet domenet for en tid tilbake for å bruke det som en del av arbeidet mot multikulturalisme i Norge.

– Jeg ønsker å oppnå at de som er for innvandring og islamisering skal skjønne konsekvensene av holdningen sin, og at det arbeidet de gjør ikke skal bli glemt. Mange tror at de kan forårsake store samfunnsskader uten at de en eller annen gang må stå til regnskap for det. Men sånn kan det ikke være, sier Jonstad.

Han står også bak en nettside med liste over lokalpolitikere som stiller til valg i høst, og som han mener man ikke bør stemme på fordi de går inn for innvandring. Han avviser at akademikerlisten er ment som en trussel mot de navngitte personene eller at han har ment at de skal føle ubehag. Han sier han ikke har tro på at en åpen liste på internett kan bli misbrukt av andre til å utøve vold.

– Nei, nei! De [som står på listen, red.anm.] må bare tenke gjennom hvilke holdninger de har og hvilke konsekvenser det får på lang sikt. Folk som ser listen bør tenke at de som står der ikke skal få noen posisjoner i samfunnet fordi de har holdninger som gjør at de ødelegger det på lang sikt, sier Jonstad.

Ifølge Vårt Land ble innholdet på nettsidene skrevet etter 22.juli. Overfor På Høyden vil ikke Jonstad bekrefte dette. Han sier han tar avstand fra skytingen på Utøya, samtidig som han går god for mange av teoriene som Anders Behring Breivik fremholder. Jonstad var medlem i FrP, men ble ekskludert i 1999. Han er nå leder av Norsk Folkeparti, som han også stiftet men sier han ikke er politisk aktiv nå.  

Tar sterk avstand
Både SKOK-leder Ellen Mortensen og rektor Sigmund Grønmo tar sterk avstand fra svartelisten.

– Jeg betrakter dette som et forsøk på å hindre åpen og fri debatt og meningsutveksling. Ved at personer føres opp på slike lister kan det skremme og true til taushet. Man kan aldri vite sikkert hva slike lister skal brukes til. Jeg vil oppfordre alle til å ta avstand fra dette, og ikke la seg true til taushet men bidra aktivt til åpen offentlig debatt, sier Grønmo.

SKOK sin reaksjon på svartelisten er å arrangere en åpen paneldebatt 27. oktober med tittel ”Kjønn i terrorens tidsalder”. Her skal de diskutere den ideologiske overbygningen til høyreekstreme sympatisører. I panelet deltar også flere utenfor senteret, blant annet UiB-studenten ved LLE som skapte debatt etter et blogginnlegg i kjølvannet av 22. juli-terroren.

– Jeg reagerer sterkt på hatlisten, og syns universitetet skal gi et klart signal om at det ikke er ok å komme på en slik liste, sier Ellen Mortensen.

Hun vil imidlertid ikke invitere personen som står bak nettsiden til debattmøtet.

– Det ville kanskje vært naturlig, men det ville blitt en ekstra belastning for vår forsker å måtte opptre sammen med de som har svartelistet henne. Vi ønsker heller ikke at debatten skal fungere som en talerstol for slike holdninger, sier Mortensen.

UiB-ledelsen vil ikke gå videre med saken overfor vedkommende som driver nettstedet eller til politimyndighetene.

– Vi har ikke noe grunnlag eller mulighet for å reagere på en slik måte, sier Grønmo.