Home
The Grieg Academy – Department of Music

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kongelig heder

Kongens fortjenestemedalje til Tom Brevik

Griegakademiets direksjonslærer Tom Brevik ble ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv under NM i brass lørdag kveld.

Main content

Han er dermed den andre av Griegakademiets ansatte som får denne utmerkelsen i dette akademiske året. Professor Gro Sandvik ble tildelt samme heder i november 2012.

Tom Brevik er utdannet ved Bergen musikkonservatorium, som er forløperen til Griegakademiet - Institutt for musikk. Tom Brevik underviste ved konservatoriet i perioden 1976–1987, blant annet i hørelære/satslære, og var da en høyt verdsatt lærer. Han kom tilbake som timelærer 2008. Tom Brevik er en allsidig og anerkjent musiker, pedagog, arrangør og komponist. Han holder et meget høyt faglig nivå og har en internasjonal profil. Hans enestående erfaring og kompetanse er svært viktig for våre studenter. Et karakteristisk trekk ved Tom Brevik er hans sterke engasjement for hver enkelt student og hans/hennes muligheter.

Tom Breviks innsats for korpsbevegelsen har hatt stor betydning for rekrutteringen til studier ved Griegakademiet. Tom Brevik er samarbeidsorientert og har vært til stor inspirasjon for flere av hans kollegaer ved Griegakadmiet.

Vi gratulerer!!

Les mer på nettsidene til Norges Musikkorps Forbund