Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Utvider samarbeidet med Russland

- Vi ble særdeles godt mottatt i Russland og det er en åpenbar interesse for større samarbeid mellom de to nabolandene, sier dekan Asbjørn Strandbakken.

EN BY AV KONTRASTER: Moskva er en by full av kontraster; en herlig blanding...
Photo:
Ingerid E. Tøsdal

Main content

Under en reise til Moskva i mars signerte dekanen ved Det juridiske fakultet, Asbjørn Strandbakken, en intensjonsavtale med National Research University – Higher School of Economics (NRU-HSE). Avtalen åpner for samarbeid på en rekke ulike områder; Forskning, felles seminarer, utvikling av studieprogram og utveksling av både studenter og ansatte.

Studentutveksling

Et utkast til en mer detaljert avtale som regulerer studentutveksling er allerede utarbeidet, og det er klart at de første studentene fra Det juridiske fakultet i Bergen reiser til Moskva allerede høsten 2011.

 - Studenter som reiser til Russland kan tilegne seg en unik kompetanse ved å skaffe seg innsikt i russisk rett. Den økende samhandel og samarbeid med Russland som ventelig vil komme i årene fremover, vil gi økt behov for slik kompetanse i næringslivet, sier dekan Asbjørn Strandbakken.

Ungt universitet

Higher School of Economics ble grunnlagt etter Sovjetunionens fall, og er dermed et ganske ungt universitet. Selv om navnet på universitetet skulle tilsi noe annet, tilbyr juridisk fakultet en tradisjonell 5-årig jussutdanning med undervisning i de "klassiske" juridiske fagene.

I tillegg til den klassiske juristutdanningen, har fakultetet et nært samarbeid med fakultet for økonomiske fag, og de kan dermed tilby studieretninger som er mindre vanlige enn ved andre universitet slik som Law and Economics og Institutional Economics.

Forskningssamarbeid

I samtalene med Higher School of Economics fant en at det vil være særlig aktuelt med forskningssamarbeid innenfor fagområdene Internasjonal Strafferett, Energirett og Konkurranserett.

Etter planen vil de første representantene fra NRU-HSE inviteres til et strafferettsseminar i Bergen allerede i juni, og representanter fra Juridisk fakultet i Bergen vil inviteres til seminar i Russland i oktober.

- Vi ble særdeles godt mottatt i Russland og det er en åpenbar interesse for større samarbeid mellom de to nabolandene. Studentutvekslingsavtalen er på plass, og i hvilken grad man lykkes med forskningssamarbeid, vil bero på initiativ fra de ulike forskningsmiljøene ved fakultetet. Det er mange felles interesser mellom Norge og Russland, og utfordringene i Nord-områdene med forvaltning av felles ressurser, vil være områder som vil ligge vel til rette for forskningssamarbeid, sier Strandbakken.

Mulig fremtidig samarbeid med Moscow State University

Under reisen til Moskva besøkte delegasjonen fra Det juridiske fakultet også Moscow State University (MSU) og deres juridiske fakultet. Etter en omvisning på "Leninhøyden" der Moscow State University med sine majestetiske bygninger holder til, hadde delegasjonen fra Bergen samtaler med Det juridiske fakultet, representert ved professorer fra Institutt for forretningsjuss som i tillegg omfatter energirett.

Også ved Moscow State University var de svært positive til et fremtidig samarbeid med Det juridiske fakultet ved UiB; Blant annet ønsker de å publisere artikler skrevet av ansatte ved UiB, i et av de mange tidsskriftene som utgis av juridisk fakultet ved MSU.

Interesse for studiemodellen

Representantene fra MSU viste også stor interesse for studiemodellen ved masterstudiet i Bergen, og vil gjerne samarbeide om utvikling av nye undervisningsmetoder og nye læringsstøttesystemer.

Asbjørn Strandbakken sier at det ikke er ofte at studiemodell og pedagogiske spørsmål blir brakt på banen i samtaler ved slike besøk. Det er spesielt gledelig at disse sider ved vår virksomhet løftes fram for at man kan dele gjensidige erfaringer.

Positiv ambassadør

Under besøket fikk delegasjonen også anledning til besøke den norske ambassaden i Moskva. Ambassadøren i Russland, Knut Hauge, var meget glad for initiativet som fakultetet har tatt for samarbeid i Russland. Våre studenter i Moskva ble bedt om å ta kontakt med ambassaden når de reiser bort, slik at de kan innlemmes i det norske nettverket.

Asbjørn Strandbakken understreker at satsingen mot Russland er helt i samsvar med både UiBs strategi og den overordnede norske strategi om økt samhandling med vår nabo i øst.